Romfartsleir for nordiske lærere på Andøya Space Center

Lærere fra hele Norden samles på fredag 3. august på Andøya Space Center for å delta på romfartsleir. Deltakerne skal blant skyte opp sin egen rakett, og delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Det er stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg som foretar den offisielle åpningen av leiren fredag morgen.

Nordic Teacher Space Camp er for realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole i de nordiske landene.

Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på Andøya Space Center blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne vil få forelesninger i spennende romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

Lærere setter sammen sin egen rakett

Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet, Rogaland (Foto: stortinget.no)

Det vil bli lagt vekt på en opplæring tilpasset deltakernes faglige nivå. Det sosiale vil også bli ivaretatt, blant annet i form av fellesaktiviteter og hvalsafari.

På slutten av oppholdet har Nordic Teacher Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett med nyttelast som deltakerne selv skal sette sammen og klargjøre.

Hensikten med sommerkurset er gjennom praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi å øke interessen for, og i større grad ta i bruk, romrelatere emner og teknologi i skolen.

Leiren åpnes av stortingsrepresentant

Det er stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg som skal stå for den offisielle åpningen av campen. Han representerer Arbeiderpartiet, og er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite.

Nordic Teacher Space Camp arrangeres av Utdanningsforbundet og NAROM.

Den offisielle åpningen skjer fredag 3. august kl 0900 på Andøya Space Center.

Fra fjorårets romfartsleir. (Foto: NAROM)

Fra fjorårets romfartsleir. (Foto: NAROM)

Fra fjorårets romfartsleir. (Foto: NAROM)

Fra fjorårets romfartsleir. (Foto: NAROM)