Romfart og undervisning – ledig stilling i et spennende og internasjonalt miljø

Vi søker en ingeniør/sivilingeniør som er glad i formidling, liker å undervise og har interesse for romfart.

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) er samlokalisert med Andøya Space Center (ASC). I samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bedrifter og andre har NAROM i oppgave å initiere, utvikle og drive romrelaterte rekrutterings- og opplæringstiltak på alle utdanningsnivå innen realfag, teknologi og romvirksomhet.

NAROM har en unik beliggenhet lokalisert ved sin tilknytning til ASC, og gjør aktiv bruk av den unike forskningsinfrastrukturen som er etablert rundt ASC. NAROM har også ansvaret for driften av lærings- og opplevelsessenteret Romskipet Aurora som ble åpnet i 2014. I tillegg har NAROM en rekke aktiviteter også rundt i landet.

NAROM samarbeider også nært med den europeiske romorganisasjonen ESA, og har derfor også aktiviteter rundt om i Norge og i de nordiske landene på oppdrag fra ESA.

NAROM har for tiden 17 medarbeidere, og er i sterk utvikling med blant annet omfattende utbygging av nye undervisningsfasiliteter.

Driften av NAROM finansieres av en årlig statlig grunnbevilgning, samt salg av tjenester.

Ledig stilling som ingeniør/sivilingeniør

Stillingen skal dekke følgende arbeidsoppgaver:

 • undervisning for elever, lærere og studenter innen fagområder relatert til elektronikk, telekommunikasjon, naturfag og fysikk
 • utvikling og gjennomføring av laboratorieoppgaver
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter av faglig og pedagogisk karakter

Ønskelig bakgrunn er

 • ingeniør/sivilingeniør eller tilsvarende utdanning innenfor fagområdet elektronikk og/eller telekommunikasjon
 • erfaring med kretskortutlegg, mikrokontrollere og praktisk elektronikk
 • erfaring med programmering i Arduino/C, MATLAB og Python
 • kunnskaper innenfor romteknologi og romfysikk
 • praktisk-pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning

Følgende tilleggskvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 • gode formidlingsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • interesse og er faring med droner
 • erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid

Nødvendig opplæring/oppdatering vil bli gitt etter ansettelse.

Den som tilsettes bør være praktisk anlagt, fleksibel og ha gode evner til samarbeid og selvstendig arbeid i et kreativt og spennende miljø.

Arbeidsstedet som er Andøya Space Center, kan tilby et aktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, kollektiv pensjons- og forsikringsavtale, AFP, fleksibel arbeidstid, ulike velferdstilbud, hjelp til å skaffe bolig og dekning av flyttekostnader.

Det gjøres oppmerksom på at det før tiltredelse må fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan rettes til studieleder Jøran Grande (joran@narom.no – 915 69 896) eller daglig leder, Arne Hjalmar Hansen (arne-hjalmar@narom.no – 906 17264). Utfyllende informasjon om NAROM finnes på narom.no.

Søknad med CV vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes innen 10. januar 2019 på epost til: HR@andoyaspace.no

 

Inspirerende romrelatert undervisning (Foto: NAROM)

Praktisk undervisning (Foto: NAROM)

Annerledes undervisning (Foto: NAROM)