Regjeringen satser på NAROM

I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår Regjeringen å øke grunnbevilgningen til NAROM fra 15,4 til 16.2 millioner kroner, dvs en økning på 0,8 millioner.

I budsjettdokumentet står det at målet med bevilgningen er å støtte opp under arbeidet til NAROM med å bidra til rekruttering til norsk romvirksomhet og skape større interesse for real- og teknologifagene. Senteret skal også ha en posisjon for Norge innenfor internasjonalt samarbeid om romopplæring.

Gledelig økning i statsbudsjettet for neste år.

– Dette er svært gledelig og viser at myndighetene setter pris på og har tro på det vi gjør, sier Arne Hjalmar Hansen som er daglig leder i NAROM. Økningen i bevilgningen gjør oss i stand til å øke virksomheten framover i nye og flotte lokaler som nå er under utbygging, sier Hansen.

Foto: Norsk Romsenter

Fra tidligere NAROM kurs (Foto: NAROM)

Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM. (Foto: NAROM)

Tidligere NAROM-aktivitet (Foto: NAROM)