Raketter i skolen – gratis lærerkurs

Ønsker du å lære hvordan man anvender Newtons lover og bevegelsesligningene for å gjøre beregninger på en rakett? Nå har du mulighet til å delta på et morsomt og spennende kurs for lærere på ulike steder i landet høsten 2017, helt gratis.

I samarbeid med Utdanningsforbundet og flere av vitensentrene rundt om i landet, inviterer NAROM realfagslærere på kurs. Målet er å gi lærere et bedre grunnlag for å aktualisere undervisningen gjennom faglig oppdatering og innblikk i romrelaterte emner. Kursene er tilpasset realfagslærere i videregående skole og på ungdomstrinnet.

Raketteori og aerodynamikk

Kursene starter med forelesninger innen raketteori og aerodynamikk, før en så går over til å gjennomføre et praktisk rakettverksted. I kurset får man lære hvordan en ved bruk av rakettverksted kan bruke Newtons lover og bevegelsesligningene i egen undervisning. Lærerne får også bygge egne raketter og gjøre utregninger, for deretter å undersøke om beregningene stemmer ved oppskytning av rakettene.

Kursene er gratis og det serveres lunsj under kurset.

Kursoversikt

I september tilbys kurset på følgende steder:

22.september på Jærmuseet i Nærbø

  • «Raketter i skolen»
  • Målgruppe: Realfagslærere på ungdomstrinnet of videregående skole
  • Påmelding skjer ved å sende en e-post til Magne Hognestad ved Jærmuseet.
  • Påmeldingsfrist 18.september
  • Les mer her: Raketter i skolen, Rogaland

25.-26.september på Lærernes Hus i Oslo

27.september i Horten

I tillegg vil tilsvarende etterutdanningskurs bli tilbudt i løpet av høsten Mo i Rana, Nannestad og Tromsø. Tidspunkter og påmeldingsfrister blir kunngjort fortløpende på NAROMs hjemmeside.

På oppdrag for den europeiske romfartsorganisasjonen

Kursene tilbys som en del av «Nordic ESERO»- prosjektet som NAROM har ansvaret for etter oppdrag fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, og i samarbeid med nordiske partnere. «Nordic ESERO» skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Norge, Sverige og Finland. I tillegg gir «Nordic ESERO» støtte til skoler med læringsressurser og materiell. Les mer om «Nordic ESERO» her: www.esero.no

Fra tidligere rakettkurs i skolen (Foto: NAROM)

Fra tidligere rakettkurs i skolen (Foto: NAROM)

Fra tidligere rakettkurs i skolen (Foto: NAROM)

Fra tidligere rakettkurs i skolen (Foto: NAROM)

Fra tidligere rakettkurs i skolen (Foto: NAROM)

Fra tidligere rakettkurs i skolen (Foto: NAROM)