Oppdrag: Solstorm i Andøya Mission Control følger alle motivasjonens regler når det kommer til elevers engasjement og motivasjon i naturfag

Veroninca Danielsen ved Universitetet i Oslo har skrevet en masteroppgave i fysikkdidaktikk der hun har sett nærmere på Andøya Mission Control som læringsverktøy i naturfag.

For fire år siden lanserte vi Andøya Mission Control, en nettbasert læringsspillsplattform eller arbeidsmetode hvor skoleelever deltar i et utfordrende romoppdrag, uten å forlate klasserommet. Oppdragene i Andøya Mission Control inkluderer også et pedagogisk for- og etterarbeid.

Vi opplever at interessen til elever øker når klassen skal gjennomgå tema som handler om verdensrommet. Andøya Mission Control legger opp til at klassen kan gjennomføre et kort- eller langsiktig prosjektarbeid på tvers av fag, hvor alle emnene som gjennomgås i forkant knyttes opp mot verdensrommet. Dette vil forberede elevene til å gjennomføre oppdraget hvor dette omsettes i praksis.

En studie av elevers motivasjon og engasjement

Veroninca Danielsen ved Universitetet i Oslo har skrevet en masteroppgave i fysikkdidaktikk der hun har sett nærmere på Andøya Mission Control som læringsverktøy i naturfag, eller mer presist oppdraget som heter «Oppdrag: Solstorm». Hennes spørsmål var:

Veronica ville finne ut hvordan Andøya Mission Control som arbeidsmetode påvirket elevers engasjement og motivasjon i naturfag. Hvilke aspekter av opplegget engasjerte elevene? Opplevde ulike elever det veldig forskjellig? I hvilken grad kan Andøya Mission Control inspirere elever til å velge fysikk i videregående skole? For å se nærmere på disse spørsmålene har Veronica observert klasser som har brukt denne arbeidsmetoden og samlet inn data gjennom spørreundersøkelse og intervjuer med elevene.

Oppdrag: Solstorm følger alle motivasjonens regler

Resulatene fra studien til Veronica Danielsen er kort fortalt veldig positive.

For å sitere Danielsen i en artikkel hun skrev for titan.uio.no, så følger vi alle motivasjonens regler når vi tar elever med på romoppdrag i dette konseptet.

– Resultatene viser at Oppdrag: Solstorm bidrar til økt engasjement og motivasjon i naturfag i stor grad, skriver Danielsen i oppgaven sin. Årsakene til de positive resultatene ser ut til å være at man i denne arbeidsmetodikken har kombinert en rekke motivasjonsfremmende aspekter. Disse har i utgangspunktet effekt hver for seg, men forsterker hverandre ytterligere slik de kombineres i Oppdrag Solstorm.

Oppdrag: Solstorm kan føre til økt læringsutbytte og økt realfagsrekruttering

Studien viser også at bruk av simuleringer som dette er en god måte å utnytte teknologi for å oppnå økt engasjement og motivasjon i naturfag. Denne motivasjonen kan igjen føre til økt læringsutbytte og trivsel i skolen samt økt realfagsrekruttering.

– Det mest overraskende funnet var kanskje elevenes reaksjon på stress, et ord som vanligvis har negative assosiasjoner. Stresset under Oppdrag: Solstorm ble derimot sett på som morsomt, og for den kreative lærer finnes det nesten ikke begrensninger for hvilke kompetansemål det kan være mulig å relatere til Oppdrag: Solstorm, forteller Veronica Danielsen.

Dette kan DIN skole og DIN klasse ta i bruk allerede nå. Les mer om oppdragene i Andøya Mission Control og hvordan du som lærer kan bruke det.