NTNU og Andøya Space knytter strategiske bånd som skal styrke Norges rolle som romnasjon

NTNU og Andøya Space konsern skal gjennom strategisk og prosjektrettet samarbeid bidra til å styrke hverandres virksomhet innen forskning, utdanning og næringsutøvelse, heter det i en nytegnet samarbeidsavtale mellom de to partene.

NTNU har et særlig ansvar for utdanning, grunnforskning og forskerutdanning og skal bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetets virksomhet. Andøya Space konsern har et særlig ansvar for næringsutvikling og for å legge til rette for relevante feltkurs og studentaktiviteter knyttet til universitetets utdanningsprogrammer.

Dekan Ingrid Schjølberg (Foto: Geir Mogen)

– Vi er svært glad for å ha fått på plass denne avtalen, forteller Ingrid Schjølberg, dekan ved fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Fakultetet har i lengre tid satset tungt på utvikling av småsatellitt teknologi og mener at Norge har gode forutsetninger for å utvikle en industri innen romteknologi. Våre fag knyttet til romteknologi er svært populære blant våre studenter. Denne samarbeidsavtalen er viktig for å få til en god kobling mellom vårt laboratorium for småsatellitter og eksperimentelle fasiliteter på Andøya. Dette vil bidra til å styrke Norges rolle som romnasjon, avslutter Schjølberg.

Sammenfallende interesser og aktiviteter

I avtalen står det at partene skal gjennomføre tiltak for generelt å styrke rekrutteringen til matematisk naturvitenskapelige og teknologiske fag ved NTNU, med spesiell vekt på aktiviteter knyttet til romrelatert utdanning. Det er et mål å bruke den unike infrastrukturen ved Andøya Space, slik at relevante studietilbud ved NTNU kan gjennomføres i nært samspill med romfartsrelaterte nærings- og forskningsaktiviteter, og ved at teori og praksis integreres på en unik måte.

– Andøya Space har over mange år hatt et nært og godt samarbeid med NTNU, særlig på utdanningssiden gjennom Andøya Space Education. Det er derfor gledelig at vi nå fornyer samarbeidet gjennom denne avtalen, og som vil kunne gi mange og nye flere samarbeidsområdet framover, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space. Blant annet knyttet til den basen vi nå etablererer for oppskyting av satellitter, samt innenfor den videre satsingen konsernet nå gjør innenfor dronevirksomhet.

– NTNU er en stor og viktig institusjon i Norge, og med NTNU sin satsning på utvikling av småsatellittteknologi og Andøya Space sin forestående etablering av oppskytingskapasitet for småsatellitter, er det lagt et godt grunnlag for å styrke Norges rolle som romnasjon, avslutter Enoksen.