Norsk-kanadisk studentrakett til himmels

Nylig ble den norsk-kanadiske studentraketten «CaNoRock 13» skutt opp fra Andøya Space Center. Bak dette prosjektet står 20 studenter fra Canada og Norge som var samlet en uke på Andøya som en del av sitt studieprogram ved sine universiteter i begge landene.

Dette er en del av et mangeårig bilateralt utdanningsprogram mellom NAROM og de deltakende universiteter i Canada og Norge. Programmet støttes også av Norsk Romsenter og Andøya Space Center.

Internasjonale studenter

Fra Norge deltok studenter fra universitetene i Oslo og Tromsø, mens de kanadiske studentene kom fra University of Calgary, University of Alberta, University of Saskatchewan og Royal Military college Canada. I løpet av en uke på Andøya fikk studentene sette sammen en rakett, skyte den opp og analysere dataen etterpå, – alt gjort av studentene selv med støtte av personell fra NAROM og Andøya Space Center.

Målet med dette samarbeidet er at studentene skal få godt faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette studiene sine innenfor romteknologi og vitenskap, samt utvide sitt nettverk nasjonalt og internasjonalt i forhold til mulig framtidig jobb- og forskningskarriere.

Nesten tre hundre studenter har deltatt

I CaNoRock-programmet inviteres hvert år studenter på de deltakende universiteter i begge land til å delta på dette opplegget. Så langt har 280 studenter fra Canada og Norge deltatt i dette programmet.

— Vi synes selv dette er veldig gode og spennende kurs, sier romfysiker Christoffer Stausland ved NAROM som er en av instruktørene på kurset. Vi møter studenter som er faglig veldig gode, og denne gangen hadde vi faktisk studenter helt opp på fjerde året i sin universitetsutdanning. Dette er kurs hvor vi som instruktører ikke bare utfordrer studentene faglig, men de også utfordrer oss selv med gode spørsmål vi kanskje ikke har tenkt over før. Det er fantastisk artig, og slike kurs gleder vi oss alltid til, avslutter Christoffer Stausland.

Studenter ved universitetene i Oslo og Tromsø som er interesserte i å bli med på fremtidige CaNoRock-kurs kan ta kontakt med studieadministrasjonen på sin institusjon.

For studenter ved andre universiteter finnes det andre liknende kurs som kan være aktuelle. Følg med på narom.no for å holde deg oppdatert om hvilke muligheter som tilbys.

img_20161005_100247 img_20161005_171340 imgp5904 pano_20161004_174722 imgp5879 imgp5864