Norges første tverrindustrielle prosjekt innen romfart er i gang på Andøya Space Center

I sommer har 15 heldige studenter hatt sin mest spennende sommerjobb noensinne. De har nemlig jobbet rundt omkring i landet på flere forskjellige rombedrifter for å forberede det som er Norges første tverrindustrielle prosjekt innen romfart, «STARBURST».

Hensikten med STARBURST er å demonstrere ny teknologi og systemarkitektur for små nyttelaster i tillegg til avansert dataprosessering for maritim overvåking fra rommet. Prosjektet er i regi av Kongsberg Gruppen i samarbeid med NAROM.

To spesielle oppdrag i samme ballong

Det hele startet i Januar 2017 hvor de 15 studentene fikk innføring i romteknologi ved Kongsberg. Deretter var den en seks ukers sommerjobb og avsluttes med en ukes opphold ved Andøya Space Center.

Her skal studentene slippe en ballong som har med seg to nyttelaster som de har jobbet med gjennom sommeren. Disse to oppdragene har fått navnene Aurora og Borealis. Se video under hvor studentene selv forklarer begge oppdragene:

Vi har også tatt en prat med noen av studentene og bedt de fortelle litt om hva de har jobbet med på dette prosjektet. Vi stilte de følgende spørsmål:

  • Hva har du jobbet med i sommer?
  • Hvordan har det vært å jobbe i prosjektet, frem til og under slipp av ballong?
  • Hvordan har deltakelse i Starburst hatt innflytelse på det du gjør videre på studier/karrierevalg?
  • Har du noen tips til andre som vil være med på Starburst?

Erlend Basso, 24, studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU

Jeg har jobbet hos Kongsberg Norcontrol i Horten med dataprosessering og datadisplay moduler til mission Aurora. Ved ballongslipp vil vi motta måledata fra diverse sensorer på ballongen, f.eks. temperatur, trykk, GPS koordinater o.l. for deretter å dekode og vise denne informasjon via web-applikasjoner på internett, lokalt og i Kongsberg Norcontrol sitt verktøy for maritim overvåkning, CSOC. Dette muliggjør følging (tracking) av ballongen i sanntid fra bakken. Vi mottar også georefererte bilder tatt fra ballongen nedover mot bakken fra KSAT, som vi viser i et todimensjonalt kart i CSOC. Utover dette strømmer vi også video fra ballongen i sanntid som vi mottar fra KSX.

Det har vært utrolig spennende, utfordringen har vært å koordinere et så avansert systemprosjekt på tvers av lokasjoner over hele landet. For oss har det ikke vært like utfordrende som gjengen på Borealis, da vi har mest software, som er lettere å teste online.

Jeg har alltid vært interessert i romfart og romteknologi, og dette prosjektet har gitt meg uvurderlig kunnskap innenfor disse områdene. Jeg har et mål om å jobbe i romfartsindustrien når jeg er ferdigutdannet, og jeg håper at deltakelsen min i dette prosjektet vil hjelpe meg å nå dette målet.

Prosjektet er tverrfaglig og i år har vi studenter fra mange forskjellige studieretninger, hvis du studerer noe som er relevant for prosjektet, har en genuin interesse i romfart, og får dette fram i en god søknad så tror jeg du er på god vei!

Fredrik Samdal Solberg, 27, studerer produktutvikling og produksjon ved NTNU

Jeg har jobbet hos CMR Prototech i Bergen med design, utvikling og produksjon av nyttelastene til prosjektet. Disse skal være den bærende strukturen til alle komponentene, og beskytte de mot vann, vind, temperaturendringer og ytre påkjenninger.

Å jobbe i prosjektet har vært utrolig givende! Det er utfordrende å samarbeide når alle i prosjektet sitter i ulike byer, men man lærer utrolig mye om hvordan å kommunisere riktig for å få informasjonen som trengs. I tillegg er det veldig spennende å gjøre kunnskapen man lærer på skolen om til praktiske løsninger.

Jeg har virkelig fått smaken på spaceindustrien, og synes det virker veldig gøy å få jobbe med kanskje den heftigste teknologien i verden. Jeg håper derfor å få muligheten til å skrive masteroppgave i samarbeid med ESA.

Bli med på verv og få erfaring med å jobbe i team! Ellers er det bare å søke, det er få av oss som har jobbet med romfart tidligere, så det er ikke noe krav 🙂

Emilie Udnæs, 22, studerer elektronikk ved NTNU

Jeg har jobbet med en antenne-peke-mekanisme i Kongsberg Space Systems. Jeg har blant annet holdt på med test, dokumentasjon og harness (produksjon av kabler).

Jeg har lært hva det faktisk innebærer å være en del av et prosjekt i romindustrien. Det krever utrolig samarbeid fra alle parter slik at når de ulike komponentene settes sammen til slutt, fungerer systemet. Man har bare en sjanse, og det er akkurat det som gjør det så spennende.

Jeg har blitt inspirert til å fortsette en karriere innen romvirksomhet. Jeg har blitt bedre kjent med de forskjellige bedriftene som driver med romteknologi i Norge og hvilke muligheter jeg har innen denne industrien. Til høsten reiser jeg til Nederland for et praksisopphold på et av ESA sine kontorer.

Jeg anbefaler å være nysgjerrig og å vise interesse ikke bare for sitt eget ansvarsområdet men for alle de forskjellige arbeidspakkene. Starburst er unikt med tanke på innsikten man får i hva et prosjekt i romindustrien omfatter i sin helhet.

Dorthea Gjestvang, 21, studerer fysikk ved UiO

I sommer har jeg jobbet som prosjektleder i sommerprosjektet Starburst. Vi 15 studentene som deltar i prosjektet har sittet på kontorer rundt om i hele Norge, så min jobb har vært å få til bra kommunikasjon og samarbeid over store distanser. Det har vært veldig gøy å se hvordan prosjektet kommer på plass, litt etter litt!

Noe av det jeg synes har vært kulest med å jobbe i prosjektet, det er at det er tverrindustrielt. Studentene har jobbet med komponenter og systemer innenfor vidt forskjellige industrier, og alt skal tilslutt forme en helhet. Det gjør at jeg har lært utrolig mye nytt av de andre studentene som jobber i prosjektet i løpet av sommeren!

Etter å ha deltatt i Starburst, så ser jeg mulighetene for karriere innenfor romfart. Romindustri trenger ansatte med mange forskjellige bakgrunner, og etter denne sommeren ser jeg at jeg som snart utdannet fysiker absolutt har en plass i romindustrien jeg også.

Er du interessert i romfart, så ikke nøl med å søke! De aller fleste teknologi- og realfagstudiene har en plass i romindustrien. Jeg trodde jeg ikke var kvalifisert, men søkte likevel, og fikk jobb! Dessuten er samarbeid og kommunikasjon alfa og omega, så veldig greit å ha erfaring med dette.

Ballongslipp og rakettskudd

Nå gjenstår det bare siste foreredelser før det store øyeblikket er der og ballongen skal dra de to nyttelastene Aurora og Borealis opp i atmosfæren.

Når det er gjort skal studentene faktisk også bygge en studentrakett som de skal skyte opp med egenbygde sensorer som kan gi oss data om rakettens tilstand underveis.

Prosjektleder Dorthea Gjestvang (Foto: STARBURST)

Forberedelser og testing av nyttelaster før ballongslipp. (Foto: STARBURST)

Noen forberedelser krever ekstra forsiktighet. (Foto: STARBURST)

Forberedelser og testing av nyttelaster før ballongslipp. (Foto: STARBURST)

NAROM intervjuer studenter. (Foto: STARBURST)

Begge nyttelastene: Aurora og Borealis. (Foto: STARBURST)

Forberedelser og testing av nyttelaster før ballongslipp. (Foto: STARBURST)