Nordic ESERO og Utdanningsforbundet lanserer to helt nye endagskurs for realfaglærere

I samarbeid med Utdanningsforbundet lanserer Nordic ESERO to helt nye endagskurs for realfaglærere innen jordobservasjon og astronomi.

Nordic ESERO er et undervisningskontor for de nordiske landene, etablert av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Nordic ESERO skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Finland, Sverige og Norge. I tillegg skal Nordic ESERO gi støtte til skoler med ressurser og materiell. En måte dette gjøres på er å gjennomføre etter– og videreutdanningskurs for realfagslærere.

To nye kurs i astronomi og jordobservasjon

Formålet med disse nye kursene er å gi realfaglærere et bedre grunnlag for å aktualisere undervisningen ved bruk av jordobservasjon og astronomi, og romrelaterte verktøy i skolen.

Kurset innen jordobservasjon gjennomføres mandag 4. desember 2017, og kurset innen astronomi gjennomføres tirsdag 5. desember 2017. Begge kursene er selvstendige kurs, men vi håper mange ønsker å gjennomføre begge kursene. Kursene er gratis og gjennomføres på Utdanningsforbundets konferansesenter, Lærernes hus, Osterhaus’ gate 4A i Oslo.

For mer informasjon og påmelding, trykk deg inn på lenkene under:

Søknadsfristen for begge kursene er torsdag 23. november 2017.

The Milky Way (ESA)

Tidligere lærerkurs i jordobserasjon (Foto: NAROM)