NITO og NAROM skal sammen fremme teknologinteressen hos de unge

En nysignert avtale mellom NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) og NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) skal få flere unge til å få øynene opp for teknologi og realfag.

NAROM har nettopp hatt et to-dagers hyggelig besøk av NITO, Norges største ingeniørorganisasjon som også er stor innenfor for skolesektoren.

Besøket endte i en samarbeidsavtale som ble signert av Trond Markussen, president i NITO og Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM. En signert samarbeidsavtale passer godt med NAROMs mandat i blant annet å bidra til rekrutteringen innen realfag.

Sammen er vi sterkere

– NITO har 87.000 medlemmer og jobber mye med rekruttering til realfag, I tillegg jobber de for å få flere jenter til å velge realfag. I arbeidet med å få ungdommen til å velge realfag, vil samarbeidet med NAROM bli viktig. Sammen skal vi få flere til å velge realfag og ingeniørutdanning. Norge trenger flere ingeniører og teknologer, og denne avtalen kan bidra til at flere velger yrket, sier Trond Markussen.

– Vi vil sammen utvikle en handlingsplan for ulike tiltak som skal fremme teknologinteressen hos de unge, sier Arne Hjalmar Hansen.

Trond Markussen (NITO) og Arne Hjalmar Hansen (NAROM) signerer samarbeidsavtale (Foto: NAROM)

NITO på besøk på Andøya Space Center (Foto: NAROM)