Nesten trehundre og femti elever har fått trene som en astronaut

Det internasjonale skoleprosjektet «Mission X – Tren som en astronaut» har dette året blitt en stor suksess med nesten 58 500 deltakende barn fra 30 land. I Norge har NAROM koordinert dette programmet, og tre skoler med tilsammen 347 elever i alderen 8 – 12 år har deltatt.

«Mission X: Tren som en astronaut» er et internasjonalt prosjekt for barnetrinnet med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut.»

Oppdragets aktiviteter omfatter blant annet styrketrening for mannskapet, foreta en romvandring, hopp til månen, klatre opp på et fjell på Mars eller en reise til en annen planet. Les mer om Mission-X på lenken nederst på denne siden.

Fra samtlige skoler meldes det om stort engasjement hos elevene for dette spennende prosjektet, der de blant annet ble godt kjent med romfiguren Astro Charlie med venner.

Nye skoler inviteres med i 2017

Dette spennende og populære skoleprosjektet fortsetter også i 2017, og informasjon om påmelding kommer senere.

For 2017 kan klassene melde seg på to ulike utfordringer, enten «Walk around the Earth Challenge» som starter opp 3.oktober 2016 eller «Walk to the Moon Challenge» som starter opp 16.januar 2017. Det betyr at lærere i naturfag, kost og ernæring eller kroppsøving på barnetrinnet som ønsker å la sin klasse representere Norge i 2017 nå kan velge mellom to ulike utfordringer (kan ikke velge begge to).

Les mer om Mission-X her

missionx-bilde

Mission X 2016 bilde (Ill: NASA)