Naturfagsdidaktikk og verdensrommet – videreutdanningskurs for nordiske lærere

Lærere fra Norge, Sverige og Finland inviteres til deltakelse på et nytt videreutdanningskurs i naturfagsdidaktikk. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS), og er utviklet for lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet og samt videregående skole/gymnasiet. Kurset er gratis, og gjennomføres ved Norsk Romsenter i Oslo.

Foto: Jan Holmgård

Klasseromsaktivitet. Foto: NAROM

Kursinformasjonen er ikke tilgjengelig på dette tidspunkt.

Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning, naturfagenes hva, hvorfor og hvordan. Kunnskaper og ferdigheter i naturfagdidaktikk skal hjelpe læreren til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning som hjelper elevene til å forstå naturfag, og hvordan naturfaglig kunnskap blir til.

Noen sentrale temaer i kurset er:

  • Naturfagdidaktikk og naturfaglig allmenndannelse
  • Naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter
  • Praktisk arbeid og utforskende arbeidsmåter
  • Varierte undervisningsmetoder og læringssyn
  • Vurdering og utviklingsarbeid i naturfag
  • Lærebøker / Læremidler i naturfag

Det vil bli lagt vekt på å lese aktuell fagdidaktisk litteratur og diskutere innhold og resultater opp mot naturfagundervisning i skolen. På samlingen vil det vektlegges varierte undervisningsmetoder med blant annet forelesninger, gruppearbeid/diskusjoner, praktisk arbeid og dramatisering/rollespill.

Kurset består av en nettbasert modul, samt en samling over fire dager ved Norsk Romsenter i Oslo. Aktiviteter og eksempler vil knyttes opp mot undervisning om verdensrommet, som for eksempel:

  • Utforskende aktiviteter med luftraketter
  • Modellbruk i undervisning om solsystemet
  • Nordlys på viten.no
  • Bruk av tekster om verdensrommet i undervisningen

Videreutdanningskurset gjennomføres av NAROM som en del av Nordic ESERO prosjektet i samarbeid med den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og Nord universitet.

Praktiske opplysninger

Søknadsfrist: 1. juni 2017
Kursoppstart nettbasert modul: 14. august 2017
Samling ved Norsk Romsenter: 9. – 12. oktober 2017
Hjemmeeksamen: 28. november 2017

Kostnader

Opphold under samlingen ved Norsk Romsenter i Oslo dekkes og det gis 50% reisestøtte (maks 2000 NOK). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr)

Les mer og søk på naturfagsdidaktikk kurset og andre Nordic ESERO videreutdanningskurs her: http://esero.no/laererkurs/videreutdanningskurs-i-2017/