NAROM utvider sitt samarbeid

NAROM signerte nylig to nye samarbeidsavtaler der målet blant annet er å initiere og gjennomføre tiltak for å styrke rekrutteringen til real- og teknologifagene, samt samarbeide tettere med norske romindustribedrifter.

SIMULA School of Research and Innovation

Samarbeidsavtalen med SIMULA School of Research and Innovation (SSRI) ble signert under et arrangement på Norsk Romsenter forrige uke.

SSRI ble etablert i 2007 og har som formål å utdanne master- og doktorgradsstudenter innen IKT. SSRI tilbyr også summer internships for norske studenter på masternivå, der studentene får mulighet til å jobbe samme Simulas forskere over en sommer. SSRI holder i tillegg kurs på master nivå innen IKT og kommunikasjon av vitenskap, samt kodeskolen for lærer innen programmering for å bidra til mer kunnskap om temaet i norske skoler.

Mellom samarbeidspartnerne etableres det nå et eget kontaktutvalg som skal initiere og foreslå nye samarbeidstiltak mellom SSRI og NAROM, samt koordinere gjennomføringen av planlagte samarbeidstiltak.

Norsk industriforum for romvirksomhet

NAROM har nylig også fornyet samarbeidsavtalen med Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO). NIFRO organiserer bedrifter, kunnskapsmiljøer og institutter innen norsk romvirksomhet, og har som mål å samle medlemmenes interesser i en felles industribasert stemme.

Målet med den nye samarbeidsavtalen mellom NIFRO og NAROM er å styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og utdanningssystemet. I tillegg skal partene samarbeide om tiltak som skal bidra til å sikre rekruttering til norsk romvirksomhet, samt øke forståelsen for nytten av romvirksomhet.

Som en del av samarbeidsavtalen skal NAROM administrere den årlige NIFRO-prisen for beste romrelaterte studentoppgave, og som deles ut på den årlige Space Dinner i Oslo.

Marianne Aasen, Simula og Arne Hjalmar Hansen, NAROM (Foto: Simula)

Samarbeidaavtale med Simula er signert (Foto: Simula)

Marianne Moen fra Norsk Romsenter presenterer Norge i rommet (Foto: Simula)