NAROM tar realfagsrekruttering til et nytt nivå i ny samarbeidsavtale

Nå skal to nasjonale sentre jobbe tettere sammen for å bidra til økte fokus på realfag. 2. april underskrev nemlig NAROM og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering en samarbeidsavtale.

NAROM undertegnet 2. april en samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR).

Sammenfallende interesser

– Med utgangspunkt i en felles intensjon for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi, ser vi mange sammenfallende interesser og mulige synergier, skriver NSR på sine sider.

– Det er viktig at nasjonale aktører kjenner hverandre, at vi samarbeider og utfyller hverandre ifølge det mandatet vi har fått fra stortinget. Gjennom de samtalene vi har hatt med NSR, viser vi at det foreligger konkrete ting vi skal samarbeide om, forteller Arne Hjalmar Hansen, daglig leder i NAROM.

Inspirerer til å velge realfag

NRS har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag:

Gjennom velgriktig.no får elevene hjelp til å finne ut hva realfag er og hvilke utdanninger som krever at man har realfag fra videregående skole. Utdanningstesten presenterer noen yrker som kan passe for eleven basert på personlighet, foretrukket læringsstil, faglige og personlige interesser. På rollemodell.no kan lærere og rådgivere invitere rollemodeller til skolebesøk og på ent3r.no får elevar trening i matematikk og hjelp til lekser i realfag.

NAROM gleder seg over dette nye samarbeidet og ser frem til møtepunktene mellom aktivitenene våre.