NAROM og The Dale Oen Experience har inngått samarbeid

NAROM signerte denne uka en samarbeidsavtale med The Dale Oen Experience. Dette skjedde under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Gjennom avtalen skal partene samarbeide for å øke rekrutteringen til realfag-og teknologifagene blant barn og unge.

NAROM signerte denne uka en avtale med The Dale Oen Experience under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. The Dale Oen Experience er en ideell stiftelse som legger til rette for opplevelser og mestring blant barn og ungdom mellom 8 og 18 år.  Avtalen ble signert av Robin Dale Oen og Arne Hjalmar Hansen som leder av NAROM.

Arctic Frontiers is an international arena on sustainable development in the Arctic.

Mestring gjennom aktivitet

Troen på at mestring gjennom aktivitet er hovedfokus for Dale Oen Experience, og en nøkkel for at du skal kunne bli den du har lyst til å være.  Robin er dessuten genuint interessert i å få barn til å blomstre og mestre i naturen. Les mer om stiftelsen her.

— Tusen takk til NAROM og Andøya Space Center for tilliten! Samarbeidsavtalen er signert og nå skal verdensrommet virkelig innta skolen, skrev Robin Dalen Oen på Facebook etter at signeringen av samarbeidsavtalen hadde funnet sted.

Wow!! Tusen takk til NAROM og Andøya Space center for tilliten! Samarbeidsavtalen er signert og nå skal verdensrommet virkelig innta skolen. #flyingtothemoon

Posted by Robin Dale Oen on 23. januar 2018

Målet med samarbeidsavtalen er å initiere og gjennomføre tiltak for å styrke rekrutteringen til real- og teknologifagene. Avtalen skal også underbygge konkrete læreplanmål i disse fagene som gjør at skoler kan tilby og promotere relevante undervisningsaktiviteter/-opplegg på en spennende måte med verdensrommet som «læringsarena».

NAROM deltar på YouExplore

YouExplore er Europas største interaktive forskningskonferanse for barn og unge.

I avtalen står det at sammen skal partene utvikle og gjennomføre romrelaterte tiltak. Et eksempel på et slikt tiltak vil vi se allerede 7. februar da NAROM skal presentere aktiviteten på Andøya Space Center for 6000 ungdommer og lærere i Grieghallen i Bergen. Dette skjer på konferansen #YouExplore under temaet teknologi i praksis.

I tillegg blir det en direkteoverføring Grieghallen fra et romoppdrag i Romskipet Aurora på Andøya Space Center, og som viser frem hvordan verdensrommet som læringsarena kan brukes i den praktiske undervisningen. Hele sending skal strømmes direkte på nett.

Space camps for ungdommer

NAROM skal også bidra sammen med The Dale Oen Experience på ulike konferanser og arrangementer rundt om i Norge. I tillegg vil deti samarbeid med The Dale Oen Experiemce bli lagt til rette for space camper på Andøya Space Center, hvor elever fra ulike steder i Norge kommer til Andøya for å lære om verdensrommet gjennom praktiske aktiviteter.

Robin Dale Oen og Arne Hjalmar Hansen signerer samarbeidsavtale

Fra YouExplore i 2017 (Foto: Dag Ketil Grønnesby)