NAROM og Lektor2-ordningen

NAROM har i flere år samarbeidet med skoler over hele landet gjennom Lektor2-ordningen som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Målet med ordningen er å få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med å få flere til å velge realfag og teknologi.

Fra et oppdrag på Tjomeskolen (Foto Ina Estensen Solli)

Lærere kontrollregner før oppskytning
(Foto: NAROM)

Alle ungdomsskoler og videregående skoler kan innen 17.mars søke om deltakelse i Lektor2-ordningen for skoleåret 2017/18, og NAROM stiller gjerne som partner også for nye skoler.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som ledes av Naturfagsenteret. Gjennom et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

For å nå disse målene, tilbyr Lektor2-ordningen kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et læreplanrettet undervisningsopplegg i realfag. Les mer om Lektor2-ordningen her: Lektor2

I samarbeidet NAROM har hatt med Lektor2-skoler så langt, har elever og lærere blant annet vært med på å utarbeide undervisningsopplegg for lærings- og opplevelsessenteret «Romskipet Aurora» ved Andøya Space Center. Lektor2-skolene har også deltatt i utviklingen av nettspillet «Andøya Mission Control» som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et romoppdrag direkte fra klasserommet. NAROM har også bidratt med innhold til Lektor2-skoler som har valgfagene «Forskning i praksis» og «Teknologi i praksis» på ungdomstrinnet.

NAROM ønsker fortsatt å være en partner for Lektor2-skoler i Norge. Dersom din skole er interessert i å bli en del av denne ordningen fra neste skoleår, må skolen innen 17.mars sende inn søknad her: Søke om Lektor2 midler.