NAROM og EU samarbeider om verdensrom og romfart

NAROM har inngått et samarbeid med det EU for å skape entusiasme for realfag og romfart hos barn og unge. Dette skal skje gjennom prosjektet «Space Awareness» som er finansiert av EU. NAROM skal ha ansvar for formidling av innholdet i prosjektet og rekruttering til dets aktiviteter innenfor de nordiske landene.

«EU Space Awareness«- prosjektet har også som målsetning å stimulere den neste generasjonen med romfartsforskere og bidra til at barn skal utvikle en sans for å være del av et europeisk og globalt samfunn.

Oppbygging av teknologisk kapasitet

I prosjektet skal NAROM også bidra til bygge langfristige partnerskap mellom personer med forskjellige kulturell bakgrunn og fra forskjellige land innenfor og utenfor Europa, samt bidra til å bygge opp den vitenskapelige og teknologiske kapasiteten i utviklingsland.

NAROM står for koordinering av aktivitetene I Norge, Danmark, Finland og Sverige, og der lærere på alle alderstrinn vil kunne ta i bruk tilpassede undervisningsressurser med verdensrommet som tema. Det er også anledning for både lærere og elever å bidra til utvikling av nye ressurser og aktiviteter.

For mer informasjon om EU Space Awareness klikk her eller ta kontakt under post@narom.no

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness

Illustrasjon: Space Awareness