NAROM har signert en samarbeidsavtale med Norges Realfagsgymnas

Nylig var NAROM på et spesielt besøk hos nyetablerte Norges Realfagsgymnas (NRG) i Oslo. Det skulle signeres en samarbeidsavtale for å styrke realfagsrekruttering sammen.

Signeringen finner sted. Foto: NAROM)

Før signeringen åpnet daglig leder ved NAROM Arne Hjalmar Hansen arrangementet ved å ønske velkommen, etterfulgt av en presentasjon om norsk romhistorien gitt av kommunikasjonssjef Marianne Moen fra Norsk Romsenter. Deretter ble NRG og NAROM presentert for de oppmøtte. Til slutt ble det gjennomført en spennende elevaktivitet med administrativ leder Hege-Merethe Strømdal fra NAROM, og til slutt selve signeringen av avtalen.

Styrker realfagsrekruttering sammen

Målet med avtalen er å styrke rekrutteringen til real- og teknologifagene. Et samarbeid mellom NAROM og NRG gjør at vi sammen kan initiere og gjennomføre rekrutteringstiltak. I tillegg skal avtalen underbygge konkrete læreplanmål i real- og teknologifagene, som gjør at skolen kan tilby og promotere relevante undervisningsaktiviteter/-opplegg på en spennende måte med verdensrommet som «læringsarena».

Denne avtalen gjelder NRG-U som er ungdomstrinnet ved Norges RealfagsgymnasNRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. NRG startet ungdomsskole i Bærum høsten 2017.