NAROM er med når realfagskommuner utvikler sine realfagsstrategier

Det nasjonale tilbudet til NAROM kan være til hjelp for kommuner som jobber med sine realfagsstrategier. NAROM var derfor tilstede under Utdanningsdirektoratets oppstartsamling for realfagskommuner den 7–8. mai, 2018 på Gardemoen.

Hensikten med oppstartssamlingen var at Utdanningsdirektoratet ville fortelle hva det innebærer å være en realfagskommune.

Formålet med tiltaket Realfagskommuner er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien for barnehage og grunnopplæring for 2015–2019. Den nasjonale realfagsstrategien har fire mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Spill på lag med NAROM

I denne prosessen som realfagskommunene går gjennom når de utvikler sine strategier, er det nyttig å kjenne til hva NAROM tilbyr. Vi har derfor laget en PDF-brosjyre som kan skrives ut og tas med inn i utviklingsarbeidet og utformingen av den lokale realfagsstrategien.

NAROM har allerede samarbeidsavtaler med flere av realfagskommunene i Norge. Gjennom disse avtalene får kommunene tilbud om lærerkurs og elevkurs med relevante tema. Lærerne i kommunen får tilgang til unikt undervisningsmateriell om verdensrom og teknologi og de kan få gjennomføre spennende besøk i Romskip Aurora og på Andøya Space Center.

Teddynauten er med på oppstartssamlingen på Gardemoen (Foto: NAROM)

Bruk raketter i skolen (Foto: NAROM)