NAROM endrer navn til Andøya Space Education

Fra og med i dag 1. desember 2020 bytter NAROM navn til Andøya Space Education, og skal fortsatt være et nasjonalt senter i tråd med mandatet fra Kunnskapsdepartementet ved å arbeide aktivt for økt rekruttering til realfag og teknologi blant barn og unge, samt bidra til rekruttering til norsk romvirksomhet.

Helt siden 1962 har Andøya tatt verdensrommet i bruk og formidlet kunnskap og løsninger om romforskning, oppskytning og teknologitesting. I dag jobber det vel 100 medarbeidere ved Andøya Space – Norges eneste aerospace senter. Disse jobber blant annet med tjenester og produkter til romforskning, undervisning, opplæring og testing av aerospace- og skipsbasert utstyr.

Nå står Andøya Space foran en større satsing med bygging av Europas første oppskytningsbase for småsatellitter. Dette er en tung satsing som vil føre til flere ansatte og et mer tydelig avtrykk ute blant samarbeidspartnere, leverandører og i media.

Konsernet samles under en felles merkevare

For å markere denne satsingen samles konsernet nå under et nytt felles navn og merkevare: Andøya Space, med ny logo, nye nettsider og en samlet profilering utad. Som en del av denne prosessen endrer også NAROM navn til Andøya Space Education fra 1. desember.

NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) ble etablert i år 2000 som en nasjonal aktør for bl.a. å arbeide for økt rekruttering til realfag og teknologi blant barn og unge, samt bidra til rekruttering til norsk romvirksomhet. NAROM har en egen basisbevilgning og mandat fra Kunnskapsdepartementet, og har årlig flere tusen deltakere på sine undervisningsaktiviteter der aktiv bruk av de unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space inngår som en viktig del av undervisnings- og rekrutteringsprogrammene. I tillegg gjennomfører NAROM en rekke tiltak rundt om i landet i samarbeid med universiteter, kommuner og fylkeskommuner, vitensentre og andre.

– Det at vi nå bytter navn fra NAROM til Andøya Space Education, får ingen betydning for våre aktiviteter verken på Andøya eller rundt om i landet, og fortsatt skal mandatet fra Kunnskapsdepartementet være førende for vår virksomhet som en nasjonal aktør, sier daglig leder Arne Hjalmar Hansen.

– Dette navnebyttet vil forhåpentligvis gjøre det lettere å forstå hva vi egentlig er og hva vi gjør. Det er også naturlig for oss å velge et engelsk navn fordi dette inngår som en del av romsenterets samlede profilering utad, sier Hansen. Han understreker likevel at fortsatt vil undervisningsprogrammer og aktiviteter i hovedsak foregå på norsk, selv om en del av disse også vil være på engelsk.