Nå kan du gjennomføre et romoppdrag i klasserommet med Andøya Mission Control

Torsdag 9. juni ble «Andøya Mission Control» lansert. Dette er et nettbasert spill som lar elever på ungdomstrinnet hvor som helst i landet gjennomføre et romoppdrag direkte fra klasserommet. Oppdraget ledes av en Mission Commander i Romskipet Aurora ved Andøya Space Center.

«Andøya Mission Control» er basen for et romoppdrag, og det første oppdraget som er utviklet er «Oppdrag solstorm». Oppdragets innhold er tilpasser læreplanene, og det er laget et undervisningsopplegg knyttet til oppdraget som også omfatter for- og etterarbeid i klasserommet.

Fra lanseringen av Andøya Mission Control 9. juni 2016 på Andenes skole (Foto: Nordland Fylkeskommune)

Fra lanseringen av Andøya Mission Control 9. juni 2016 på Andenes skole (Foto: Nordland Fylkeskommune)

Dette er et tilbud til skoleelever som ikke så lett kan reise til Romskipet Aurora og ta del i et oppdrag der. Det betyr at man kan gjennomføre et romoppdrag i eget klasserom hvor som helst i landet, og som ledes av en Mission Commander i romskipet Aurora.

Mission Commander in action (Foto: NAROM)

Mission Commander in action (Foto: NAROM)

Er du interessert i å gjennomføre dette oppdraget i klasserommet ditt må du gjennom et obligatorisk lærerkurs. Dette kurset kan du ta lokalt på Andøya Space Center, eller over nett. Her vil det bli gitt detaljert informasjon og en god orientering om hva et slikt oppdrag går ut på. Det vil også bli gjennomført et oppdrag for å gi læreren et godt innblikk i hva det dreier seg om.

Foto: Nordland Fylkeskommune

Foto: Nordland Fylkeskommune

Høres dette ut som noe du kunne tenkt deg å gjennomføre i din klasse? I så fall, ta kontakt med NAROM.