Nå er det åpent for å nominere masteroppgaver innen romvirksomhet og romteknologi til NIFRO prisen 2021

NIFRO Prisen er norsk industriforum for romvirksomhets (NIFRO) sin pris til den beste masteroppgaven innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen er på kr 20 000,- NOK, og har blitt delt ut siden 2013.

Prisen deles ut i samarbeid med NAROM ved NIFRO sin årskonferanse – Space Dinner – som organiseres i februar hvert år, hvor vinneren også inviteres til å gi en kort presentasjon.

Formålet med prisen er å:

  • Motivere og oppmuntre master-studenter til ekstra innsats i å skrive gode masteroppgaver om romvirksomhet og romteknologi, med relevans for norsk romnæring
  • Styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og utdanningssystem
  • Bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet
  • Øke forståelsen for nytten av romvirksomhet som markedsskaper og innovasjonsskaper

Vinner av NIFRO prisen 2020

Dordije Bošković vant NIFRO prisen 2020 (Foto: NIFRO)

Dordije Bošković ved NTNU ble årets vinner med sin master «Hardware implementation of a target detection algorithm for hyperspectral images». Hvordan Dordije endte opp med å skrive denne masteroppgaven, svarer han følgende til nifro.no:

– I had earned my bachelor’s degree from the Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro, at the department of Electronics, Telecommunication and Computer Engineering. Afterwards, as the best student at the department, I was awarded Erasmus Mundus scholarship to study at two universities, namely, University of Southampton, UK and Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. That is the brief history of how I got to study at NTNU and do my thesis at the SmallSat lab.

Tidligere vinnere

nifro.no kan du se en oversikt over tidligere vinnere av NIFRO prisen.