Mission X – få fysisk aktivitet inn i naturfagstimene

Mission X er et internasjonalt undervisningsopplegg for elever på grunnskolens mellomtrinn (10 – 12 år). Prosjektet ble startet av NASA og ESA i 2012 og Norge har vært med siden begynnelsen. Det er gratis å delta for norske klasser

Hva får vi ut av Mission X?

Når dere har meldt på en klasse vil dere få tilgang til en rekke forskjellige aktiviteter og øvelser, som blant annet kan gjennomføres ute i skolegården. Dere bestemmer selv hvor mange av disse øvelser dere ønsker å gjennomføre i løpet av perioden fra 15. januar 2018 – 26. april 2018. Øvelsene kombinerer naturfag, kost og helse og fysisk aktivitet, i en felles rammefortelling om astronauter og romstasjonen ISS.
I starten av perioden kommer vi til å sende ut en velkomstpakke til alle deltagende klasser, med inspirasjon til små øvelser og aktiviteter som kan gjennomføres i klasserommet.

Når gjennomføres Mission X?

I Norge deltar vi i «Walk to the Moon challenge» (Challenge 2) som foregår fra 15. januar – 26. april 2018. Det er også i denne perioden at dere gjennomfører aktiviteter og øvelser fra siden www.trainlikeanastronaut.org

Hvordan melder vi klasser på til Mission X?

Alle norske team (en klasse kan være ett team,eller så kan en dele klassen inn i flere team) melder seg på Mission X via den internasjonale hjemmesiden www.trainlikeanastronaut.org. Her melder man seg på via et skjema, og blir så opptatt som del av det norske teamet «Norway Mission X 2018».

  • Dere må bruke passordet (Registration code): PAOLO2018 for å melde dere på. Siste frist for påmelding er 31. desember 2017.

Har dere spørsmål om Mission X kan dere kontakte: hege@narom.no

Meld dere på her: http://trainlikeanastronaut.org/nb/user/register

Fra Mission X 2017

Fra Mission X 2017