Magne vant årets NIFRO-pris

Magne Alver Normann vant årets NIFRO-pris for beste masteroppgave innen romteknologi og romvirksomhet. Prisen er etablert av Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) i samarbeid med NAROM, og ble delt ut 9. februar under den årlige Space Dinner i Oslo.

Magne sin oppgave er knyttet til NTNU´s studentsatellittprosjekt «NUTS», og som er en del av det nasjonale studentsatellittprogrammet som NAROM har hatt ansvaret for. Oppgaven beskriver hvordan en programvarearkitektur er utviklet og implementert for en Onboard Computer (OBC) for en nanosatellitt. Magne har også vært aktivt involvert i faglige og organisatoriske diskusjoner i forbindelse med NTNU’s studentsatellitt-prosjekt, utover eget fagområde og oppgaver.

Formålet med prisen er å stimulere til oppretting og utarbeidelse av gode masteroppgaver fra industri og utdannelsesinstitusjoner innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen skal også bidra til å motivere master-studenter til ekstra innsats i forbindelse med relevante oppgavebesvarelser. Det er videre et mål at prisen skal styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romindustri og relevante utdanningsinstitusjoner, samt bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet.

Prisvinner Magne Alver Normann sammen med juryens leder professor Odd Gutteberg (til venstre) og NIFROs president Chritan Hauglie-Hanssen. (Foto: NAROM)

Kriterier for utvelgelse av kandidat og oppgave-besvarelser er blant annet besvarelsens relevans for norsk romvirksomhet, utvist forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne, samt evne til å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger.

Prisen er på kr 15 000 og ble nylig tildelt for under den årlige Space Dinner på Grand hotell i Oslo, og hvor det meste av romfartsfolket i Norge møtes. Prisvinneren fikk også presentere sin masteroppgave under arrangementet.

Juryen for årets pris har vært ledet av professor emeritus Odd Gutteberg fra NTNU. I tillegg har administrerende direktør Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace AS, og studieleder Jøran Grande i NAROM, deltatt i juryen.

Daglig leder Arne Hjalmar Hansen i NAROM er glad for at NIFRO har etablert denne prisen som deles ut på den årlige Space Dinner. – Det er NAROM som etter avtale med NIFRO administrerer prisen. Utlysningen av neste års pris blir gjort i april i år, og vi håper på mange kandidater innen fristen 31. oktober, sier Hansen.

 

Her er juryens begrunnelse:

«Kandidatens oppgave er knyttet til NTNU´s studentsatellittprosjekt «NUTS». Oppgaven beskriver hvordan en programvarearkitektur er utviklet og implementert for en Onboard Computer (OBC) for en nanosatellitt. Onboard Computeren er en nøkkelkomponent som styrer de andre subsystemenes tilgang til satellittens ressurser. Utviklingsprosessen for programvarearkitekturen er beskrevet trinnvis, fra kravanalyse til testing og verifisering av implementasjonen.  Basert på resultatene fra testingen, postuleres det at den presenterte løsningen vil tilfredsstille kravene som er gitt til programvaren på NUTS’s Onboard Computer.

Deler av oppgaven ble også antatt på ESA Small Satellites Systems and Services Symposium i 2016. Bidraget hadde tittel «Cubesat Space Protocol for intraModule Communication», og bestod både av en muntlig presentasjon og publisering.

Kandidaten har også vært aktivt involvert i faglige og organisatoriske diskusjoner i forbindelse med NTNU’s studentsatellitt-prosjekt, ut over eget fagområde og oppgaver.

Slik juryen ser det, har kandidaten en dyp forståelse av problemet som skulle løses. Kandidaten evner absolutt å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger, og de konklusjonene som fremkommer virker velfunderte»,