Ledige kursplasser på videreutdanningskurs i 2017

Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Da kan du nå søke på en rekke spennende videreutdanningskurs i 2017 med verdensrommet som læringsarena. Kursene er gratis og gir 10 studiepoeng, og innholdet er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene.

Videreutdanningskursene er nett- og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Kursene gjennomføres i samarbeid med Nord Universitet, og avsluttes med en hjemmeeksamen der deltakerne får bruke det de har lært i løpet av kurset for å lage et undervisningsopplegg tilpasset bruk på egen skole.

Det er ingen kursavgift, og opphold til selve feltsamlingen er gratis. På noen av kursene gis det 50% reisestøtte (maks 2000 NOK). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Deltakerne må selv betale semesteravgift til Nord universitet (ca. NOK 850 kr).

Videreutdanningskursene tilbys av «Nordic ESERO», og som er et undervisningskontor for de nordiske landene, etablert av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Nordic ESERO driftes av NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) i samarbeid med nordiske partnere. NAROM er samlokalisert med Andøya Space Center. Nordic ESERO skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

 

Gjør målinger på Svalbard. Foto: NAROM

Innføring i bruk av GPS. Foto: NAROM

Klasseromsaktivitet. Foto: NAROM

Nordlys og stjerner over Andenes. Foto: NAROM

«Klimaforskning i polare landskap» – Feltsamling på Svalbard – søknadsfrist 1. februar 2017

Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene. Programvare for enkel analyse/ tolkning av satellittbilder og Geografisk informasjonssystem (GIS) vil bli benyttet i kurset. Ute i felt vil GPS og datalogger bli brukt. Det forutsettes gode PC-kunnskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen.

Temaer for kurset er blant annet: endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer og havis, isbreer, landformer og landskap.

Les mer og søk om deltakelse på kurset her: https://www.narom.no/kurs/?event_id=86

 

«Geologi i skolen» – Feltsamling på Andøya Space Center – Søknadsfrist 1. mars 2017

Dette kurset er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m.

På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning. I tillegg vil deltakerne få innføring i hvordan GPS, GIS og satellittbilder kan benyttes i felt.

Les mer og søk om deltakelse på kurset her: https://www.narom.no/kurs/?event_id=87

 

«Under polarhimmelen» – Feltsamling på Andøya Space Center – Søknadsfrist 1. mai 2017

Gjennom dette kurset vil du som kursdeltaker lære deg å benytte forskjellige bakkebaserte data og satellittdata for å studere sol aktiviteten. Sentralt i undervisningen finner man introduksjon til Nordic ESERO sin egen «Romkoffert» som er en samling instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene. I etterkant av kurset vil man kunne låne denne «Romkofferten» gratis av Nordic ESERO til bruk i egen undervisning.

Temaer for kurset er blant annet: overvåking av solaktivitet, romvær, sola og nordlys, instrumentering og observasjoner, forskning knyttet til romvær. Samtlige tema er knyttet opp mot læreplanmål i skolen.

Les mer og søk om deltakelse på kurset her: https://www.narom.no/kurs/?event_id=88