Ledige kursplasser på gratis videreutdanningskurs

Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Videreutdanningskurset «Geologi i skolen» har noen få ledige plasser, og er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene. Kurset er gratis og gir 10 studiepoeng

Foto: Jan Holmgård

Kurset Geologi i skolen er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m.

Nordic ESERO – Geologi i skolen – Andøya Space Center

  • Sted: Andøya Space
  • Første kursdag: 18.09, 2017
  • Siste kursdag: 22.09, 2017
  • Siste dag for påmelding:
    26.05, 2017

På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning. I tillegg vil deltakerne få innføring i hvordan GPS, GIS og satellittbilder kan benyttes i felt.

Ledige plasser

Kurset har noen få ledige plasser som er åpen å søke på innen 30. mars. De første kvalifiserte søkerne vi få tilbud om studieplass. For å søke på kurset må du sende en e-post til videre@nord.no.

Husk også at du samtidig må sende inn kopi av vitnemål fra høgskole eller universitet med karakterer (examensbevis/betyg) fra norsk eller nordisk utdanning som bekrefter at du er kvalifisert til studiet ved Nord universitet. Les mer og søk om deltakelse på kurset her: https://www.narom.no/kurs/?event_id=87

Kurset gjennomføres av NAROM som en del av Nordic ESERO prosjektet i samarbeid med den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA og Nord universitet.