Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU vant årets NIFRO-pris

Juryen var enstemmig om at NIFRO-prisen 2019 skulle gå til Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU med masteroppgaven, «A Big Data Approach to Generate Training Data for Automatic Ship Detection»

NIFRO har i samarbeid med NAROM, etablert en årlig pris for beste masteroppgave innen romvirksomhet og romteknologi – «NIFRO-prisen». Formålet med prisen er å stimulere til oppretting og utarbeidelse av gode masteroppgaver fra industri og utdanningsinstitusjoner innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen skal også bidra til å motivere master-studenter til ekstra innsats i forbindelse med relevante oppgavebesvarelser.

Båndet mellom romindustrien og utdanningsinsttusjoner

Det er videre et mål at prisen skal styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romindustri og relevante utdanningsinstitusjoner, samt bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet. Prisen er på kr 20 000 og ble under Space Dinner 5. februar tildelt for 7. gang. Prisvinneren fikk i tradisjonens tro også presentert sin oppgave under Space Dinner.

Kriterier for utvelgelse av kandidat og oppgave-besvarelse er: besvarelsens relevans for norsk romvirksomhet, utvist forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne samt evne til å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger.

NIFRO har nedsatt en egen jury som har bestått av Administrerende direktør Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace AS, Professor 2 Vendela Paxal, NTNU og leder av juryen, Studieleder Jøran Grande i NAROM.

Mange gode masteroppgaver ble vurdert

Til vurdering var det kommet inn totalt 9 masteroppgaver, fra NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Universitet i Bergen. Juryen uttalte at konkurransen var i år spesielt skarp, og flere av kandidatene var aktuelle prisvinnere.  Juryens avgjørelse var imidlertid enstemmig.

Her er juryens begrunnelse for NIFRO prisen 2019 vunnet av Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU med masteroppgaven, «A Big Data Approach to Generate Training Data for Automatic Ship Detection»:

  • Oppgaven er knyttet til NTNU hvor det er utviklet en metode for å kombinere flere datakilder, for å automatisere skipsdeteksjon i satellittbilder. Oppgaven utforsker et interessant område for bruk av satellittdata og integrasjon av de dataene med andre systemer.
  • Oppgaven tester ut nye metoder som vil kunne komme til nytte innen geomatikk, datavitenskap og romteknologi for automatisering av skipdeteksjon i norske farvann og ellers internasjonalt. Innsikten som oppgaven gir vil kunne ha stor betydning for marin- og fiskeriindustri samt Kystverket.
  • Oppgaven er skrevet sammen av to masterstudenter som i dag er ansatt i et konsulent firma, hvor de skal jobbe videre med problemstillingen fra masteroppgaven og verifisere teknologien for industriell applikasjon.

NAROM gratulerer Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU med seieren!

Juryen og NIFRO President Hans Christian Guren sammen med vinnerne Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting.

Vinnerne: Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting

Vinnerne Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting og Juryleder Jøran Grande.