Læringsressursen Sarepta er fornyet som sarepta.space

Sarepta har gjennomgått en omfattende oppgradering og er fornyet både i form, funksjonalitet og innhold. I tillegg er det en ny adresse for læringsressursen: sarepta.space.

sarepta.space (tidligere sarepta.org) er en gratis læringsressurs for lærere og elever i grunnopplæringen for emner og tema geografi, samfunnsfag, naturfag, teknologi i praksis, forskning i praksis, teknologi og forskningslære.

Skrevet for kompetansemål i grunnopplæringen

sarepta.space omfatter informasjon om temaer knyttet til verdensrommet, som for eksempel sola og satellitter i bane rundt jorda. Gjennom sarepta.space kan man også få tilgang til ferske satellittbilder, faktainformasjon, forslag til oppgaver, programvare, ordliste og aktuelle lenker.

Gjennom innhold tilpasset kompetansemål i grunnopplæringa ønsker NAROM at sarepta.space skal være et verktøy som er til nytte og brukes aktivt av skoler i Norge. sarepta.space skal også være en ressurs som motiverer og inviterer både elever, studenter og lærere til å utforske og lære mer om verdensrommet og realfag.

To nye satellittportaler

Av det som er helt nytt er to nye satellittbildeportaler (Sentinel hub og EO browser) som vi har gjort tilgjengelig gjennom Sarepta. Du vil finne veiledning og eksempler på hvordan bruke disse verktøyene for selv å hente ned satellittbilder til bruk i klasserommet og undervisningen.

Det vil etterhvert komme flere temaer og nytt innhold på Sarepta. I tillegg vil det komme ny funksjonalitet som for eksempel tilknytninger til kompetansmålene i norsk skole.

Skjermbilde fra sarepta.space

Bilde fra EO browser

Measuring Distance in Space

Skjermbilde fra introfilm om Sarepta