Lærerkurs: Ta et dypdykk i vitenskapen bak nordlyset

Hva skal til for at det kan bli nordlys? Lær mer om hva som ligger bak nordlyset i Under polarhimmelen – et kurs for nordiske lærere med feltsamling på Andøya Space Center

Kurset er for de som ønsker mer kunnskap om sola, nordlys og romvær, og hvordan benytte forskjellige data fra satellitter og bakken på en spennende måte i undervisningen. Kurset gir 10 studiepoeng og består av en nettbasert modul samt en feltsamling på Andøya Space Center i oktober. Deltakelse på kurset og oppholdet på feltsamlingen er gratis, og det gis 50 % reisestøtte. Søknadsfrist er 1. mai.

Tilrettelagt for klasserommet

Sentralt i undervisningen vil man også lære om hvordan bruke en egen «Romkoffert» som lånes gratis ut til lærere som tar kurset. Kofferten inneholder en samling av instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene.
Innholdet i kurset er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner i de nordiske landene. Dette gjelder for grunnskole og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land.

Kurset avsluttes med en hjemme-eksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil under kurset bli gjort tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet.

Kostnader

Kurset er gratis, men deltakerne må betale en semesteravgift til samarbeidsuniversitetet på ca NOK 850,-. Kurs som går over to semestre, betaler semesteravgift kun for siste semester.

Oppholdsutgifter på feltsamlingen er dekt, og det gis reisestøtte inntil 50% (maks NOK 2000) etter bestått eksamen.

Kurset arrangeres av NAROM i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og Nord universitet. Kurset tilbys som en del av programmet «Nordic ESERO» som NAROM har ansvaret for etter oppdrag fra ESA.

Påmelding

Søknadsfristen er 1. mai 2017, påmelding gjøres her.

Foto: EduGalaxen

Foto: EduGalaxen

1-13-15_flare_171-131

Galileo

Galileo

607968main_geomagnetic-field-orig_full