Lærerkurs i 2019: Klimaforskning i polare landskap

Klimaendringene er for tiden et av de mest relevante temaene, og konsekvensene av klimaendringene øker. Samfunnet, og spesielt de neste generasjonene, trenger å bli informert og må forstå betydningen av våre handlinger og hvilke konsekvenser dette har i fremtiden.

  • Climate research in the Polar Landscape 2018
  • Climate research in the Polar Landscape 2018
  • Climate research in the Polar Landscape 2018
  • Climate research in the Polar Landscape 2018
  • Climate research in the Polar Landscape 2018

Nordic ESERO – Climate research in the polar landscape – Longyearbyen

  • Target group: Lærere
  • Location: Longyearbyen
  • First day of the event: 08.08, 2019
  • Last day of the event: 12.08, 2019

Flere læreplaner har fokus på de klimaendringer som skjer. Dette videreutdanningskurset for lærere tar sikte på å gi lærere innsikt i klima og klimaendringer, og undersøke konsekvensene av disse i et arktisk område som er følsomt overfor disse endringene. I tillegg vil kurset ha fokus på bruk av ulike verktøy og aktiviteter som kan tas i bruk i det lokale klasserommet.

Emner på kurset er; endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer, sjøis, isbreer, landformer og landskap. Den overordnede ideen er å fokusere på hvordan kunnskapen om disse prosessene kan overføres til eget hjemmemiljø, samt å gi økt selvtillit og inspirasjon til å utføre mer feltbasert utdanning i skolen.

Høres dette ut som noe for deg? Meld deg på kurset nå!

Se videointervju med en tidligere svensk deltaker: