Lærerkurs i 2019: Klimaforskning i polare landskap

Klimaendringene er for tiden et av de mest relevante temaene, og konsekvensene av klimaendringene øker. Samfunnet, og spesielt de neste generasjonene, trenger å bli informert og må forstå betydningen av våre handlinger og hvilke konsekvenser dette har i fremtiden.

Nordic ESERO – Climate research in the polar landscape – Longyearbyen

  • Location: Longyearbyen
  • First day of the event: 08.08, 2019
  • Last day of the event: 12.08, 2019

Flere læreplaner har fokus på de klimaendringer som skjer. Dette videreutdanningskurset for lærere tar sikte på å gi lærere innsikt i klima og klimaendringer, og undersøke konsekvensene av disse i et arktisk område som er følsomt overfor disse endringene. I tillegg vil kurset ha fokus på bruk av ulike verktøy og aktiviteter som kan tas i bruk i det lokale klasserommet.

Emner på kurset er; endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer, sjøis, isbreer, landformer og landskap. Den overordnede ideen er å fokusere på hvordan kunnskapen om disse prosessene kan overføres til eget hjemmemiljø, samt å gi økt selvtillit og inspirasjon til å utføre mer feltbasert utdanning i skolen.

Høres dette ut som noe for deg? Meld deg på kurset nå!

Se videointervju med en tidligere svensk deltaker:

Climate research in the Polar Landscape 2018

Climate research in the Polar Landscape 2018

Climate research in the Polar Landscape 2018

Climate research in the Polar Landscape 2018

Climate research in the Polar Landscape 2018