Lærerkurs i 2019: Geologi i skolen

Hver stein du går på forteller historien om vår planet. Geologi er nøkkelen til å forstå landskapet og å utforske klimahistorien. Dette videreutdanningskurset for lærere fokuserer på temaer som landskapsformasjonen rundt oss, søket etter bevis på havnivåendringer og istid, tolkning av landformer og jord, klassifisering av bergarter.

Jordobservasjon blir også introdusert for deltakerne ettersom det er et flott verktøy for å gi geologisk informasjon, og å komplementere feltarbeidet.

Nordic ESERO – geology at school – Andøya Space Center

  • Location: Andøya Space
  • First day of the event: 09.09, 2019
  • Last day of the event: 13.09, 2019

Bli inspierert ved å utforske unik geologi

Videreutdanningskurset tar sikte på å gi inspirasjon til å undervise om geologi i skolen, og få økt selvtillit til feltarbeid ved å utforske utvalgte steder på Andøya. Andøya er unik fra det et geologisk perspektiv, og er mulig det eneste stedet i Skandinavia der vi kan finne områder som ikke var dekket av is under siste istid. Hovedmålet er å gi verktøy, aktiviteter og motivasjon for å implementere dette temaet i klasserommet, på din skole.

Se trailer om kurset under

Feltinnsamlingen legger vekt på praktiske aktiviteter, og hvordan man kombinerer blant annet satellittbilder med feltstudier på stedet. Den overordnede ideen er å fokusere på refleksjoner om hvordan kunnskapen om disse prosessene kan overføres til eget hjemmemiljø, og til å få økt selvtillit for å utføre enda mer feltbasert undervisning i skolen.

Høres dette ut som noe for deg? Meld deg på kurset nå!

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017