Lærerkurs i 2019: Geologi i skolen

Hver stein du går på forteller historien om vår planet. Geologi er nøkkelen til å forstå landskapet og å utforske klimahistorien. Dette videreutdanningskurset for lærere fokuserer på temaer som landskapsformasjonen rundt oss, søket etter bevis på havnivåendringer og istid, tolkning av landformer og jord, klassifisering av bergarter.

  • Geologi i skolen 2017
  • Geologi i skolen 2017
  • Geologi i skolen 2017
  • Geologi i skolen 2017
  • Geologi i skolen 2017

Jordobservasjon blir også introdusert for deltakerne ettersom det er et flott verktøy for å gi geologisk informasjon, og å komplementere feltarbeidet.

Nordic ESERO – Geology in School – Andøya Space Senter

  • Target group: Lærere
  • Location: Andøya Space Center
  • First day of the event: 09.09, 2019
  • Last day of the event: 13.09, 2019

Bli inspierert ved å utforske unik geologi

Videreutdanningskurset tar sikte på å gi inspirasjon til å undervise om geologi i skolen, og få økt selvtillit til feltarbeid ved å utforske utvalgte steder på Andøya. Andøya er unik fra det et geologisk perspektiv, og er mulig det eneste stedet i Skandinavia der vi kan finne områder som ikke var dekket av is under siste istid. Hovedmålet er å gi verktøy, aktiviteter og motivasjon for å implementere dette temaet i klasserommet, på din skole.

Se trailer om kurset under

Feltinnsamlingen legger vekt på praktiske aktiviteter, og hvordan man kombinerer blant annet satellittbilder med feltstudier på stedet. Den overordnede ideen er å fokusere på refleksjoner om hvordan kunnskapen om disse prosessene kan overføres til eget hjemmemiljø, og til å få økt selvtillit for å utføre enda mer feltbasert undervisning i skolen.

Høres dette ut som noe for deg? Meld deg på kurset nå!