Kunnskapsministeren lot seg begeistre

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte NAROM og Andøya Space Center på tirsdag sammen med sin kollega Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statsrådene ble orientert om virksomheten og framtidsplanene ved romsenteret, og fikk også møte lærerne som deltar på årets nordiske lærercamp.

Stortinget har nylig sluttet seg til Regjeringens forslag om å øke den årlige grunnfinansieringen til NAROM som bevilges over Kunnskapsdepartementets budsjett. Dette betyr at NAROM kan utvide sin virksomhet som en viktig aktør i Regjeringens realfagssatsing, og under besøket ble statsrådene orientert om at en er allerede i gang med å utvide staben med fire nye stillinger samt planene for utbygging av undervisningsfasilitetene på Andøya Space Center som en følge av større aktivitet.

Statsrådene ble orientert om NAROM sin utstrakte virksomhet overfor elever, studenter og lærere i Norge, samt om det internasjonale samarbeidet NAROM har blant annet med den europeiske romorganisasjonen ESA.

Møtte realfagslærere på rakettleir

Det ble også tid til å hilse på deltakerne på årets Nordic Teacher Space Camp som pågår denne uken på Andøya Space Center.

Over 20 lærere er denne uken på Andøya Space Center for å lære mer om #realfagArrangør er NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring).

Posted by Kunnskapsdepartementet (Norge) on 29. juni 2017

Denne campen er rettet mot realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole i de nordiske landene, og som arrangeres av NAROM i samarbeid med Utdanningsforbundet. Her møter deltakerne professorer og ingeniører som også har et brennende engasjement for realfag og romfart, og som foreleser om romrelaterte temaer på en spennende og engasjerende måte. Det hele avsluttes med oppskyting av en rakett som deltakerne selv bygger i løpet av oppholdet.

Kunnskapsministeren lot seg begeistre av det han fikk se og høre, og ga uttrykk for at NAROM representerer en viktig del av myndighetssatsingen på realfag og teknologi. Han var også fornøyd med at de undervisningsprogrammene som NAROM tilbyr er rettet mot gjeldende læreplanmål for skolen, og at det å aktivt bruke verdensrommet som «læringsarena» gjør tilbudene spennende og unike for elever og lærere.

Unik rominfrastruktur i Europa

Også statsråd Jan Tore Sanner berømmet den måten NAROM aktivt bruker den unike rominfrastrukturen på Andøya også til rekruttering og undervisning innenfor realfag og teknologi. Dette et også unikt i europeisk sammenheng.

Under besøket ble statsrådene også orientert om planene Andøya Space Center har for å bli den første og eneste oppskytingsbase i Europa for små satellitter, samt arbeidet med å etablere et nasjonalt kompetansesenter for droner i tråd med det Stortinget har bedt om skal utredes.

Besøket ble avsluttet med en tur i lærings- og opplevelsessenteret «Romskipet Aurora» som ble åpnet av statsminister Erna Solberg i 2014. Der fikk også statsrådene prøve seg som pilot og navigatør i romskipets reise til verdensrommet.

Daglig leder Arne Hjalmar Hansen er godt fornøyd med besøket. – Det at statsrådene viser interesse og engasjement for det vi driver med, er både gledelig og viktig, sier Hansen. – Økningen i den statlige grunnfinansieringen gir oss store muligheter for vekst framover, og det fikk vi også fortalt mer om under besøket, avslutter Hansen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter lærere på rakettkurs på Andøya Space Center (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter lærere på rakettkurs på Andøya Space Center (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får innføring i Telemetri på Andøya Space Center (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter lærere på rakettkurs på Andøya Space Center (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner prøver seg i Romskipet Aurora (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner prøver seg i Romskipet Aurora (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner prøver seg i Romskipet Aurora (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Ordfører Jonni Solsvik (Foto: NAROM)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner blir intervjuet (Foto: NAROM)