Internasjonal romfartsleir for ungdom på Andøya Space Center

Realfaginteressert ungdom fra hele verden møtes på fredag på Andøya Space Center for å bruke en hel uke av sommerferien sin til opplevelser en definitivt ikke får på skolebenken. Da arrangeres årets European Space Camp med deltakere fra hele 9 nasjoner. Den mest langveisfarende kommer fra New Zealand, men også Russland er representert.

Det har vært en helt utrolig søkermengde til årets European Space Camp. Flere hundre søkere har konkurrert 24 plasser.

De heldige deltakerne fra ni ulike nasjoner vil få forelesninger i romrelaterte emner fra framtredende romeksperter, samt delta i gruppearbeid hvor kunnskapene settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressurser som finnes på Andøya Space Center.

Storingsrepresentant Roy Steffensen (FrP)

På slutten av oppholdet har European Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett som har med instrumenter deltakerne har satt sammen og klargjort.

Et høyt faglig nivå

Under leiren legges det vekt på et høyt faglig nivå, samtidig som blant annet hvalsafari og midnattsbading også gjør Space Camp til et svært sosialt arrangement.

I år er det lederen av Stortingets utdannings- og forskningskomite, Roy Steffensen, som vil foreta den offisielle åpningen. Dette skjer fredag 10. august klokka 09:00 på Andøya Space Center.

European Space Camp arrangeres av Team European Space Camp, NAROM og Andøya Space Center. Andre viktige samarbeidspartnere er Norsk Romsenter, Kongsberg Gruppen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Telenor Satellite, Nammo, Kongsberg Satellite Services, Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Validé, Universitetet i Oslo (UiO), UiT Norges arktiske universitet, The University Centre in Svalbard (UNIS), Andøy Kommune og European Space Agency.

Andøya Space Center (Foto: European Space Camp)

Oppskyting fra et tidligere år (Foto: European Space Camp)

Raketten som studentene bygger (Foto: European Space Camp)