Internasjonal romfartsleir for ungdom på Andøya Space Center

Realfaginteressert ungdom fra hele verden møtes på torsdag på Andøya Space Center for å bruke en hel uke av sommerferien sin til opplevelser en definitivt ikke får på skolebenken. Da arrangeres årets European Space Camp med deltakere fra hele 9 nasjoner. Den mest langveisfarende kommer fra Kina.

Deltakerne vil få forelesninger i romrelaterte emner fra framtredende romeksperter, samt delta i gruppearbeid hvor kunnskapene settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressurser som finnes på Andøya Space Center.

På slutten av oppholdet har European Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett som har med instrumenter deltakerne har satt sammen og klargjort.

Et høyt faglig nivå

Under leiren legges det vekt på et høyt faglig nivå, samtidig som blant annet hvalsafari og midnattsbading også gjør Space Camp til et svært sosialt arrangement.

European Space Camp arrangeres av Team European Space Camp og NAROM. Andre viktige samarbeidspartnere er Norsk Romsenter og European Space Agency.

Medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite, Marit Knutsdatter Strand, vil foreta den offisielle åpningen som skjer torsdag 8. august kl 1800 på Andøya Space Center.

Marit Knutsdatter Strand