Hvem har den beste brusboks-satellitten i Norden?

Elever på videregående skole i de nordiske landene inviteres nå til å delta i en spennende konkurranse om hvem som kan lage den beste brusboks-satellitten i Norden. «Brusboks-satellitten» skal sendes opp med en rakett, ballong eller drone fra Andøya Space Center i april. Påmeldingsfristen er 1. desember.

En «brusboks-satellitt» er en satellittmodell som skal passe inn i en 0,33 liters brusboks, og blir derfor også kalt CanSat. Den skal inneholde instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. På vei ned etter oppskytingen skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum i og med at satellitten skal bygges inn i en brusboks.

Et internasjonalt rakettprosjekt

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept for å kunne tilby elever og studenter et spennende og lærerikt «romfarts-prosjekt», og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Det er relativt billig for skolene å delta på, og man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke. I tillegg gir prosjektet elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger i brusboksen og programmere elektronikken.

Den nordisk CanSat-konkurransen skal foregå på Andøya Space Center 3. – 6. april. Lag av fire elever og en lærer fra hele Norden inviteres på å søke til konkurransen med frist 1. desember. Reisekostnad må dekkes av skolene, mens selve konkurransen og oppholdet på Andøya Space Center (kost og losji) er gratis.

Dette prosjektet gjennomføres som en del av undervisningsprosjektet «Nordic ESERO» som NAROM har ansvaret for etter oppdrag fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

Se her for mer info og påmelding: http://esero.no/prosjekter/cansat/nordisk-satellitt-konkurranse-for-videregaende-skoler/

img_1360 img_1343 img_1411 img_1274