HVA TENKER DU OM VERDENSROMMET?

Er du elev eller lærer og liker du romfart og verdensrommet? Da kan du å hjelpe til med å skape nye og spennende undervisningsaktiviteter med verdensrommet som tema.

Er du elev og liker du romfart og verdensrommet? Da kan du hjelpe oss med å lage spennende aktiviteter som lærerne dine kan gjennomføre i klasserommet! Klikk her: http://bit.ly/spaceviews_norwegian

 

Student prøver å peile inn signal med Yagi-antenne

Og for dere lærere: Vi er interessert i å finne ut hva elever tenker om verdensrommet for å finne ut hvordan man kan få flere elever til å bli interessert.

NAROM og Space Awareness inviterer derfor til en elevundersøkelse om verdensrom og romfart. Det koster deg maks 5-10 minutter av tiden i klassen og du vil få igjen for dette gjennom tilpassede ressurser og oppgaver du kan bruke i framtiden.

Klikk her for å sjekke elevundersøkelsen: http://bit.ly/spaceviews_norwegian

 

Alternativt er det også mulig å teste allerede eksisterende ressurser på websiden over. Tilbakemelding kan legges igjen her: https://opinio.ucl.ac.uk/s?s=45081

 

Disse spørreundersøkelsene er en del av prosjektet «Space Awareness» der NAROM skal bidra til bygge partnerskap mellom personer med forskjellige kulturell bakgrunn og fra forskjellige land innenfor og utenfor Europa. I tillegg skal NAROM i prosjektet bidra til å bygge opp den vitenskapelige og teknologiske kapasiteten i utviklingsland.

 

NAROM står for koordinering av aktivitetene I Norge, Danmark, Finland og Sverige, og der lærere på alle alderstrinn vil kunne ta i bruk tilpassede undervisningsressurser med verdensrommet som tema. Det er også anledning for både lærere og elever å bidra til utvikling av nye ressurser og aktiviteter. Mer informasjon finnes her: http://www.space-awareness.org/en/