Hva har nordisk romfartsleir betydd for lærerne som har deltatt

For femtende gangen arrangeres det romfartsleir for voksne ved Andøya Space Center. Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet og lærere fra hele Norden er med på denne spennende uka, som har sitt høydepunkt når lærerne skyter opp sin egenkomponerte rakett inn i atmosfæren.

Lærerne på kurset Nordic Teacher Space Camp er delt inn i fire ulike arbeidsgrupper, med hvert sitt fokusområde. Én gruppe jobber med å sette sammen nyttelasten (all elektronikken og sensorene inni raketten), én gruppe skal bygge en GPS sender, én gruppe som skal forberede og motta telemetridata fra raketten og en fjerde gruppe som skal bygge og bli eksperter på ulike analoge og digitale sensorer som skal med i nyttelasten. Denne siste gruppen har også ansvar for å få sluppet en værballong på starten av kurset.

Hva betyr kurset for skolene?

Nordic Teacher Space Camp er et spennende sommerkurs for realfagslærere i grunnskolen og videregående skole. Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på Andøya Space Center blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige.

En av skolene som sendte lærere til dette kurset, Lier videregående skole, valgte å sende hele fire lærere nordover til Andøya Space Center. Vi tok en prat med rektor for å spørre hva dette kurset betyr for skolen deres, som også er en ny samarbeidspartner til NAROM.

– Når vi velger å sende fire lærere på Nordic Teachers Space Camp, er dette et viktig ledd i å utvikle lærernes kompetanse, forteller Anne Johanne Guldvik, rektor ved Lier videregående skole. De fire lærerne har alle høy, men ulik faglig bakgrunn. To av lærerne skal undervise i programfagene på Elektro, mens to er fellesfaglærere og skal undervise i realfagene.

– Jeg ser at måten kurset er lagt opp på, kan bidra til å påvirke både innhold og arbeidsformer i skolen. Derfor er dette en viktig satsing og et viktig samarbeid for skolen som jeg har store forventinger til, sier Anne Johanne.

Hva betyr kurset for lærerne?

– Gjennom dette kurset skal lærerne anvende og utvikle sin faglig kompetanse gjennom å samarbeide med andre lærere. Det å løse oppgaver gjennom kollektivt samarbeid og teamarbeid, styrker også lærernes kollektive kompetanse til å lede opplæringen, avslutter Anne Johanne Guldvik.

Vi tok også en prat med tre av deltakerne på kurset. Eirik Jørgensen, lærer på Lier videregående skole og Jimmy Losvik, lærer for Selfors Ungdomsskole og Helena Lennholm, Adjunkt ved KTH i Sverige. Vi ville høre hvordan dette kurset har betydning for deres videre skolehverdag og hvordan de kan ta erfaringene deres med tilbake til klasserommet.

Gruppebilde av NTSC 2018 (Foto: NAROM)

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg foretar den offisielle åpningen av leiren. (Foto: NAROM)

Daglig leder i NAROM, Arne Hjalmar Hansen sier noen ord under den offisielle åpningen av leiren. (Foto: NAROM)

Ballong til værs (Foto: NAROM)

Sensorbygging er i gang (Foto: NAROM)

Sensorbygging er i gang (Foto: NAROM)

Sensorbygging er i gang (Foto: NAROM)