Halvor skal undervise elevene på Vg3 romteknologi

Halvor Torp Songe (36) er en tidligere elev på landslinjen Vg3 romteknologi. 17 år senere er han ansatt i nasjonalt senter for romrelatert opplæring og skal selv undervise dagens romteknologielever. I tillegg skal Halvor delta i CanSat-prosjektet og NAROMs øvrige aktiviteter.

Halvor Torp Songe er opprinnelig fra Rjukan i Telemark og har flyttet til Andøya i søk etter nye utfordringer.

Han er utdannet bachelor i romteknologi ved Høgskolen i Narvik, men har også studert mikroteknologi ved Høgskolen i Vestfold. Han startet sin yrkerskarriere som lærer ved Notdodden videregående skole og studerte samtidig pedagogikk ved Høgskolen i Akershus.

Etter noen år byttet han beite og startet med å utvikle styringssystemer innen maritim sektor og osmosekraftverk. På fritiden liker han å programmere mikrokontrollere og fiske etter ørret.

Fra romteknologielev til romteknologilærer

Halvor skal på NAROM konsentrere seg om å undervise elevene på Vg3 romteknologi som hver uke kommer til Andøya Space Center fra Andøy videregående skole. Det som er ekstra spennende er at Halvor har selv vært elev ved denne landslinjen for 17 år siden og gikk den gang ut som milleniumsruss.

I tillegg til dette skal han ha mye med CanSat-aktivitetene å gjøre og slik som andre i NAROM-staben vil han undervise og delta i NAROMs øvrige kurs og aktiviteter.

Halvor Torp Songe er nyansatt ved NAROM

Halvor Torp Songe er nyansatt ved NAROM

Halvor Torp Songe er nyansatt ved NAROM

Halvor Torp Songe er nyansatt ved NAROM

Halvor Torp Songe er nyansatt ved NAROM