Første talentcamp på Andøya Space Center

Regjeringens realfagsstrategi sier at: «Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag.» Et av tiltakene som er vedtatt er å: «Prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssenter for høyt presterende elever.» Dette har resultert i opprettelsen av talentsentre ved fire vitensentre i landet.

Bakgrunnen for denne talentcampen er at Nordnorsk vitensenter er et av de fire vitensentre som ble gitt i oppdrag å teste ut en forsøksordning med talentsentre i Norge, med oppstart høsten 2016. Et pilotprosjekt som strekker seg over tre år i første omgang. 

Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. (kilde: Nordnorsk vitensenter)

Tilbudet er aktuelt for elever som allerede presterer høyt i matematikk, naturfag og teknologi, men også for de som har et stort læringspotensiale.

Gjennom dette talentsenteret vil elevene få en rekke tilbud. Det er flere faste samlinger i skoleåret hvor elevene kan jobbe kreativt med sitt interessefelt sammens med andre elever, men også engangstilbud i form av en talentcamp. Her er det et bestemt fokus på temaer som bioteknologi, roboter, programmering, helsevitenskap, matematikk, raketter, kjemi, romfart, m.m.

Samling på Andøya Space Center

Nå er en rekke elever fra Alta, Tromsø og Andøy for tiden samlet på Andøya Space Center, på nettopp en slik talentcamp, hvor temaet er raketter og romfart. Sammen med elevene reiser vitensenterpedagog Hedinn Gunhildrud som er prosjektleder for talentsenteret knyttet til Nordnorsk vitensenter. Vi har spurt Hedinn hvorfor de har valgt å komme hit på deres aller første talentcamp, eller spacecamp som har valgt å kalle det.

Talentcamp på Andøya Space Center

Den aller første talentcampen fra Nordnorsk vitensenter er i gang på Andøya Space Center og tema er verdensrommet!

Posted by NAROM on 31. august 2017

 

Les mer om talentsenteret fra Nordnorsk vitensenter

Vitensenterpedagog Hedinn Gunhildrud, også prosjektleder for talentsenteret knyttet til Nordnorsk vitensenter