Et nytt 10-årig studentsatellittprogram og internasjonal mastergrad mellom Norge og Canada

CaNoSat er et 10-årig studentsatellittprogram og internasjonal mastergrad mellom Norge og Canada, som har oppstått i kjølvannet av et lignende program for studentraketter – CaNoRock.

Den bilaterale arbeidsgruppen bak Canada-Norway Student Sounding Rocket (CaNoRock), offisielt åpnet i 2011, arbeider nå med å etablere et nytt program i CaNoRock-familien – CaNoSat. Dette vil komplettere rekrutteringsprogrammet CaNoRock, som med sine to årlige studentraketter siden 2009 har bidratt til at nesten 300 norske og kanadiske studenter har vært ved Andøya Space Center for en ukes rakettbygging, samt kursing i fysikk, mekanikk og elektronikk.

En ny spennende masterutdanning

283 studenter fra Norge, Kanada, Sveits og Frankrike har deltatt på CaNoRock ved Andøya Space Center siden 2009. Kilde: andoyaspace.no

CaNoRock har også avstedkommet en såkalt «PhD-skole», CaNoRock STEP, eller for å si det på en mer folkelig måte – en doktorgradsskole, hvor målet er bilaterale samlinger i Norge og Canada, og hvor ønsket resultat er en eller flere vitenskapelige artikler ferdig skrevet i løpet av en slik samling.  CaNoRock STEP er finansiert med 2 millioner kroner av den statlige norske organisasjonen SiU – Senter for Internasjonalisering av Utdanning.

Med CaNoSat tenker man seg 5 satellitter som hver bruker 2 år fra oppstart av bygging til oppskytning, før vi bytter ut studentene med nye og tar til på en ny satellitt. Rekrutteringen til satellittprogrammet kan komme fra CaNoRock og andre studentkilder. CaNoSat-programmet inneholder også en ny masterutdanning, hvor studentene etter to år (1 satellitt) opptjener 60 studiepoeng som deles ut av Universitetet i Oslo og University of Calgary i Canada.

Oppskytingen av den 14. CaNoRock-raketten

CaNoRock ble åpnet ved Andøya Space Center (ASC) i januar 2011 av den daværende kanadiske ambassadøren, John Hannaford. For en tid tilbake ble ASC kontaktet av den nåværende kanadiske ambassadøren, Artur Wilczynski, som ønsket å være tilstede under oppskytningen av den CaNoRock 14. Den fjortende studentraketten i CaNoRock-programmet.

Omforent memorandum, på engelsk memorandum of understanding (MoU), er en type avtale som gjenspeiler en felles forståelse.

Arbeidsgruppen for CaNoSat benyttet derfor anledningen til å formalisere CaNoSat-samarbeidet gjennom en Memorandum of Understanding (MoU) med følgende institusjoner: University of Calgary, University of Alberta, University of Saskatchewan, University of Oslo, University of Bergen, University of Tromsø  The Arctic University of Norway (UiT), The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), The University Centre in Svalbard (UNIS), Eidsvoll Electronics – EIDEL, Andøya Space Centre (ASC) og Norwegian Centre for Space-related Education (NAROM).

MoU-en ble underskrevet ved Andøya Space Center den 19. oktober 2017, under en seremoni hvor man hadde deltagelse fra ledelsen ved de universitetene og selskapene som er involverte, samt den kanadiske ambassadøren til Norge.

Oppskyting av CaNoSat-1 i 2020

Nå starter arbeidet med å finne finansiering i Norge og Canada til CaNoSat-1 som har offisiell prosjektstart i januar 2018, og som er tenkt skutt opp i 2020. Er man virkelig heldige i CaNoSat-prosjektet kan CaNoSat-2 kanskje skytes opp fra Andøya dersom også det prosjektet lykkes slik man har tenkt.

Professor Jøran Moen, Ambassadør Artur Wilczynski og Avdelingsleder Kolbjørn Blix (Foto: NAROM)

Gruppebilde (Foto: NAROM)

Signering av MoU (Foto: NAROM)

Signering av MoU (Foto: NAROM)

Deltakerne og medvirkende, rett før signeringen tok sted (Foto: NAROM)

Rektor Ellen Ingebrigtsen og Professor Jøran Moen (Foto: NAROM)

Før signering (Foto: NAROM)

Kanadisk ambassadør Artur Wilczynski holder tale (Foto: NAROM)

Noen forsøker seg på et raketteksperiment (Foto: NAROM)

CaNoRock & CaNoSat Launch Plan (Ill: ASC)