En av våre pedagoger har fått publisert en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Acta Astronautica om et av våre undervisningsprosjekt – En romekspedisjon

En av våre egne pedagoger, Laila Dragvik, har nylig fått publisert en artikkel i dette tidsskriftet under tittelen: «A space expedition for early elementary and preschool».

Artikkelforfatter Laila Dragvik (Foto: Andøya Space Education)

Acta Astronautica er et vitenskapelig tidsskrift utgitt månedlig og dekker felt innen fysikk, ingeniørfag, liv og samfunnsfag og handler om vitenskapelig utforskning av verdensrommet. Bak tidsskriftet står International Academy of Astronautics.

Et av våre undervisningsprosjekter, En romekspedisjon, har vært grunnlaget for en artikkel til dette tidsskriftet som kommer ut i Mars 2021.

Laila ble forspurt om å levere en artikkel til Acta Astronautica etter å ha skrevet om og presentert prosjektet på International Astronautical Congress (IAC) i 2019, Washington DC, USA.

Verdensrommet i barnehagen

En romekspedisjon – lek og lær med verdensrommet er et undervisningsprosjekt for barnehageansatte og lærere på småtrinnet og handler om å engasjere og inspirere barn og voksne gjennom en utforskende reise i vårt eget univers.

Prosjektet tar utgangspunkt i rammeplanmålene og legger til rette for å berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner.

Flere hundre norske lærere og førskolelærere har deltatt på kurs hos oss hvor dette prosjektet er tema. I tillegg har det vært gjennomført et tilpasset kurs for svenske pedagoger.

Hvis du er nysgjerrig på dette og ønsker å vite mer, kan du ta kontakt med oss. Her kan du laste ned lærerveiledningen til prosjektet og tilhørende aktiviteter.

A space expedition for early elementary and preschool

Her kan du lese utdraget fra den nypubliserte artikkelen om prosjektet, og på knappen nederst kan du lese hele artikkelen (åpen frem til 10. februar):

«A Space Expedition for early elementary and preschool» is a course and a set of activities based on active-inquiry learning. Through the one-day course teachers of young learners are encouraged to create settings for the children to become, and remain, curious and inquisitive. The activities are created with a larger theme project in mind; they can be used in any order, depending on the interests of the learners. The children’s role in choosing the topics is essential throughout the course, as the intention is to allow the children to pursue their interests, and hence lead the project forwards. The teachers are encouraged to reflect on personal experiences and ideas together with the children to ensure a feeling of ethos and purpose, and help the children contemplate on their own educational values. All activities and resources used in this course are created by Andøya Space Education.