Elever fra Hundsund ungdomsskole presenterte sitt forskningsprosjekt for Kronprins Haakon

Åpningen av Spaceship Aurora på Andøya Space Center ble ekstra spesiell for elever fra Hundsund ungdomsskole.

To av elevene fra Hundsund ungdomsskole. (Foto: Trond Abrahamsen/ASC)

Droneeksperimentet med Teddynaut, er en pilot for en forskningskonkurranse for barn og unge i hele Norge som tar utgangspunkt i Spaceship Auroras lille maskot, Teddynauten.

Målet med prosjektet er å øke interessen for teknologi blant barn og unge, og gi dem en innføring i den vitenskapelige metoden:

Når du skal løse et problem etter naturvitenskapelig arbeidsmåte, begynner du med å sette opp en eller flere hypoteser for det du tror kan være løsningen. En hypotese kan beskrives som en kvalifisert gjetning. Du vet ennå ikke hva løsningen er, men du har en idé. For å kontrollere om hypotesen din stemmer, planlegger du ulike eksperimenter (forsøk) som vil vise om du har rett eller ikke. (kilde: ndla.no)

Presentasjon for H.K.H. Kronprins Haakon

Under Kronprins Haakon sin omvisningstur i Spaceship Aurora, sto 8. klasse-elever fra Hundsund ungdomsskole i Bærum klar til å presentere vinnerprosjektet «Påvirker trykket i luften øret ditt?».

I juryens begrunnelse heter det at vinnerne har tatt utgangspunkt i en kjent utfordring fra hverdagen og fremsatt og testet sin hypotese i lys av denne. De har vist en høy grad av vitenskapelig forståelse og kvalitet i alle ledd.

Oppdraget til elevene involverte å fly Teddynaut opp i lufta ved hjelp av en drone. De skulle finne ut årsaken til at man får dotter i ørene under landingen eller når man letter under en flytur, altså når trykket skifter mye på kort tid, forklarte elevene.

Elevene festet altså en trykksensor og en høydemåler til Teddynauten og hver tiende meter skulle vi notere målingene, forklarte elevene til Kronprins Haakon.

Interessen for teknologi må vekkes tidlig

– Barn og ungdom er naturlig nysgjerrige, forteller president i NITO, Trond Markussen til NAROM. Denne nysgjerrigheten stimuleres gjennom prosjekter som dette. Vi håper at slike prosjekter resulterer i engasjement for teknologi og at flere velger teknologiutdanning. Det er viktig å vise fram hva matematikk og realfag kan brukes til når man skal velge utdanning og yrke som voksen.

– Vi vil trenge mange ingeniører og teknologer i framtiden og interessen for teknologi må vekkes tidlig. Det har vært gøy for NITO å få kunne samarbeide med Narom, slik at vi fikk en flott anledning til å synliggjøre resultat fra konkurranse, avslutter Markussen.

Kronprinsen takket for presentasjonen og stilte flere spørsmål om hvordan de hadde jobbet i prosjektet. Han ville også vite om de ønsket å satse videre på realfag. Det kunne elevene bekrefte at de ville, for eksperimenter som dette syntes de var spennende og morro.