Elever fra Finland og Norge konkurrerte om finaleplass i europeisk satellittkonkuranse

Elever fra fem norske og en finsk videregående skole var nylig samlet ved Andøya Space Center for å konkurrere om å bygge den beste brusbokssatellitten (CanSat), og hvem som skal videre til den europeiske finalen i Tyskland.

Det er ingen tvil om at CanSat er en populær konkurranse blant skoleelever i europeiske land. I Norge er dette undervisningsopplegget blitt mer og mer populært i faget «Teknologi og forskningslære» i videregående skole. På denne linjen kan CanSat benyttes som prosjektarbeid og dekke veldig mange kompetansemål. Å bygge en CanSat krever at du lærer å bygge elektronikk, samle inn data fra omgivelser, analysere data, jobbe i grupper og mange flere ting. Dessuten kan elevene konkurrere mot andre elever i Norge og andre land.

En CanSat er en liten satellittmodell som skal kunne slippes fra en rakett eller en ballong og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum, hele satellitten skal nemlig bygges inn i en 0,33 liters brusboks. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. 

Nordic CanSat Competition 2017

Elevene hadde før samlingen på Andøya brukt tid på egen skole til å bygge en CanSat som de skulle delta med i den nasjonale konkurransen. Denne ble avholdt nylig på Andøya Space Center,  og et vinnerlag fra hvert av landene landene gikk videre til den europeisk konkurransen i Tyskland.

Fra Norge deltok elever fra Atlanten videregående skole, Drammen videregående skole, Kongsbakken videregående skole, Ås videregående skole og Sandvika videregående skole. Fra Finland deltok VASA Övningsskola Gymnasiet.

Etter at de ulike CanSat-ene var skutt opp fra Andøya Space Center, og  presentasjoner av oppnådde resultater var gitt, ble følgende lag vinnere og går dermed videre til den europeiske konkurransen i juni.

Medieklipp

Blogg og bilder

VÖS CanSat Team (Foto: VÖS CanSat Team)

VÖS CanSat (Foto: VÖS CanSat Team)

Foto: NAROM

Foto: NAROM