Elever fra Bodø fikk satellitter flydd opp i atmosfæren

Teknologi og forskningslæreklassen fra Bodin videregående skole i Bodø har lenge jobbet med sine egne brusbokssatellitter. Nå avslutter de prosjektet med et besøk på Andøya Space Center for å løfte satellittene opp i atmosfæren.

26 elever fra teknologi- og forskerlinjen ved Bodin videregående skole i Bodø tok turen til Andøya for å avslutte CanSat-prosjektet de har jobbet med i lengre tid. Et av høydepunktene med besøket er å få sine egenbygde brusbokssatellitter løftet opp med en drone, for så dale sakte ned og gjøre målinger i atmosfæren.

Besøk på Andøya er en gulrot for denne linje

— Vi bruker denne turen som en gulrot for å få elevene til å velge forskerlinjen, sier Håvard Hilding, lærer ved Bodin videregående skole. De har hørt mye om dette stedet og trives veldig godt. Vi merker et mye høyere arbeidstrykk enn vi klarer på skolen, litt på grunn av omstendighetene. Jeg tror det er verdifullt å reise hit.

— En av grunnene til at jeg valgte forskerlinja var at vi skulle få lov til å besøke Andøya Space Center.

Eline Markussen, elev ved Bodin videregående skole

Veldig positivt for miljøet i klassen

Vi spurte to av elevene som har jobbet med den ene CanSat-en «Eia» hvordan de opplever det å komme hit til Andøya Space Center og jobbe intensivt i tre dager med sine brusbokssatellitter. Hør hva Aurora og Eline sier:

Aurora Hanssen, elev ved Bodin videregående skole

Eline Markussen, elev ved Bodin videregående skole

Foruten forberedelser av droneslipp og hardt arbeid med dataanalyse og presentasjoner har det blitt tid til vinterbading i havet og sosiale aktiviteter. Noen av elevene viser dessuten en spesielt stor interesse for Rubiks kube :-)