Du kan ennå melde deg på høstens CanSat lærerkurs

14-15. september kjører vi et lærerkurs som istandsetter nordiske realfagslærere til å gjennomføre CanSat læringsprosjekt med elever fra klassen sin. Det er ennå noen ledige plasser og påmeldingsfristen går ut 31. august!

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU, Universitetet i Ålborg og den europeiske romorganisasjonen ESA for å arrangere kurs for elever og lærere på videregående skole i Norden. CanSat er et læringsprosjekt som er relativt billig for skolene å delta på. Lærere kan selv velge hvor mye de vil gjøre ut av prosjektet og hvor mye tid de vil bruke. CanSatprosjektet gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger i en brusboks og programmere elektronikken inni.

CanSat er et spennende læringsprosjekt, primært for videregående skole, hvor en gruppe elever med veiledning fra en lærer lager en «satellittmodell» i form av en brusboks fylt med elektronikk.
Les mer om CanSat

Et etterutdanningskurs for lærere

Nils Kristian Rossing, førstelektor ved NTNU gjorde en gjennomgang av læreplanen for fagene Teknologi og Forskningslære og Teknologi i praksis
for å se hvilke kompetansemål som kunne oppfylles av en prosjekt som CanSat og det er faktisk ganske mange.

— En fordel er at prosjektet kan inneholde fordypning innen elektronikk og sensorteknikk som har blitt sentrale elementer i fag som f.eks. ToF. Dette er et interessant tema fordi det berører også deler av Fysikk 1 på vgs, forteller Nils Kristian. Se også på den voksende fokus man har fått på programmering. CanSat evner å få fram at programmering også kan ha en side hvor man samler inn data fra omgivelsene eller styrer funksjoner av ulike slag.

14-15. september, 2017 skal det gjennomføres et lærerkurs som istandsetter realfagslærere i gymnasium/videregåendeskole og ungdomsskole til å gjennomføre et slikt læringsprosjekt med elever fra klassen sin.

Nordic ESERO – CanSat for nordiske lærere – Andøya Space Center

  • Location: Andøya Space
  • First day of the event: 14.09, 2017
  • Last day of the event: 15.09, 2017
  • Last day of enrollment:
    31.08, 2017

Kurset vil gi en innføring i romteknologi og praktisk erfaring med elektronikk og måleteknikk, ved å bygge en sonde med elektroniske sensorer for logging og overføring av måledata mellom sonde og bakkestasjon via radio. Det hele monteres i en brusboks (CanSat) og slippes fra ballong/rakett/drone.

Nordic CanSat competition 2017

Av de 8 lagene fra Finland og Norge som deltok i årets nordiske CanSat konkurranse her på Andøya Space Center, gikk ett lag fra hvert av landene videre til en europeisk konkurranse. Dessverre ble det ikke europeisk seier på noen av de nordiske lagene, men det norske laget som gikk videre var fra Ås videregående skole med lærer Andreas Lundqvist.

— CanSat er et supert læringsprosjekt. Det er bredt og omfavner så mye. Dette gir store muligheter å vinkle stoffet slik at det TREFFER elevene og dermed gir motivasjon, forteller Andreas. Jeg har hatt stort utbytte av å porsjonere ut det faglige stoffet ved å ha frittstående introduksjonsoppgaver, som er ment å trigge elevenes intresse/motivasjon, finne ut hva som treffer elevene.

Flere ledige plasser i høst

Lærerkurset er en fin intro og nødvendig hands-on for lærere. Det er noe virkelighet og «ekte» med at læreren faktisk har vært i samme situasjon og knotet med samme ting som elevene skal igjennom. Ofte kan vi lærere «forberede» oss gjennom å raskt skumme igjennom og «tenke» oppgaven. Men å faktisk utføre den i virkligheten, med alle erfaringer som dette gir, gir noe helt ekstra og gjør deg i stand til å inspirere elevene. Du får en faglig oversikt og en trygghet. Og så i en så spektakulær setting som Andøya, avslutter Andreas.

Høres dette ut som noe for deg? Meld deg på kurset nå! Det er ennå noen ledige plasser og påmeldingsfristen går ut 31. august!

Students holding their CanSat at the 2016 CanSat launch campaign (Foto: ESA)

Electronics inside a CanSat (Foto: Dário Cruz/ESA)

Nordic CanSat Competition 2017 (Foto: NAROM)