CanSat som skoleprosjekt passer i mange fag og på ulike kunnskapsnivå

Vel 20 pedagoger fra vitensentre og skoler var samlet denne uken på Andøya Space for å sammen se hvordan CanSat-prosjektet kan være nyttig i fagfornyelsen.

Bygging av CanSat (Foto: Andøya Space)

Gjennom et europeisk lærerfokusert prosjekt, ESERO, er NAROM på banen for å tilby en rekke skoleprosjekter som kan brukes på tvers av fag; Send opp brusbokssatelliter, la elevene dine få egenskrevet kode kjørt på den internasjonale romstasjonen, bygg en månebase eller velg et klimaprosjekt i lokalmiljøet. CanSat er et av disse skoleprosjektene som går ut på å designe og bygge en liten satellittmodul på størrelse med en brusboks, som deretter blir enten skutt opp til 1 km på en liten rakett eller løftet opp med drone eller ballong.

I tre dager har tyve pedagoger og lærere fra skoler og vitensentre vært på Andøya Space for å sette seg litt ekstra inn i programmering av mikrokontrolleren Arduino og hvordan den som hjerne i en CanSat kan være et glimrende prosjekt for elevgrupper. Kurset var arrangert i samarbeid med Skolelaboratoriet ved NTNU og den europeiske romfartsorganisasjonen, og vi har tatt en prat med to av deltakerne.

Det perfekte tverrfaglige prosjektarbeid

– Når det dukket opp et kurs i CanSat på Andøya, så var veien veldig kort for å gå til rektor å si “What’s not to like”, forteller en ivrig Hugo Fossen, adjunkt ved Sjøvegan videregående skole. Det å få elevene interessert i teknologi, det er det vi forsøker å gjøre. En interessert og fremoverlent ungdom kan få til nesten hva som helst. En slik prosjekt som CanSat er midt i blinken. Det er teknologi og det er programmering, og du kan gjøre det enkelt eller du kan gjøre det vanskelig. Det er ingen grenser, avslutter Fossen.

Hugo Fossen (Foto: Andøya Space)

– Jeg ser på CanSat konseptet som et opplegg som som er i stor grad er selvdifferensierende, forteller Safina de Klerk, Prosjektleder ved Norsk Teknisk Museum i Oslo. Det gir lærere mulighet til å starte på det kunnskapsnivået elevene er på. Elever som har programmert i flere år og er helt ram i koding kan få en like stor utfordring som de som er helt ferske på programmering.

– Jeg har jobbet på videregående før jeg begynte i nåværende jobb, så jeg ser at dette konseptet er det perfekte prosjektarbeid eller semesteroppgave som man kan jobbe med tverrfaglig, fortsetter Safina. Elevene skal jobbe med dybdelæring og skaperglede, og skal du få det til, så kan ikke du kun jobbe med fysikk i fysikkfaget og kjemi i kjemifaget. Du må kombinere fag, du må kjøre tverrfaglig opplegg, og der er CanSat-konseptet helt ypperlig tenker jeg, avslutter Safina de Klerk.

Safina De Klerk (Foto: Andøya Space)

Er du nysgjerrig på CanSat og om det kan være noe for deg og din klasse/dine elever, ta kontakt med oss og les mer her.