Bente Jensen er tilsatt som ny romfysiker og faglærer i NAROM

Bente Jensen fra Silkeborg i Danmark har bakgrunn fra rombransjen og læreryrket og er nå ansatt som faglærer og romfysiker ved NAROM.

Bente kommer fra Silkeborg i Danmark og har de siste 8 år jobbet som fysikk- og matematikklærer på Silkeborg Gymnasium, hvor hun bl.a. har vært prosjektleder på skolens CanSat-prosjekt siden 2011 og i den forbindelse besøkt Andøya Space Center og NAROM flere ganger på kurs eller med elever.

Bente er utdannet Cand. Scient. i matematikk og fysikk fra Aarhus Universitet og har en doktograd i optisk kommunikasjon fra Danmarks Tekniske Universitet. I tillegg har hun gjennomført pedagogisk utdannelse for gymnasielærere. 

Bente har tidligere jobbet 3 år som utviklingsingeniør hos Kongsberg Norspace i Horten og 4,5 år som adjunkt/lektor ved Aarhus Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen, Herning.

I NAROM skal Bente arbeide med undervisning for elever, lærere og studenter, utvikling og gjennomføring av laboratorieoppgaver samt deltakelse i nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter av faglig og pedagogisk karakter.

Bente Jensen i midten bak. Foto: Jan Holmgård

Bente Jensen i midten bak. Foto: Jan Holmgård

Bente Jensen til venstre Foto: Jan Holmgård

Bente Jensen til venstre Foto: Jan Holmgård