Arbeidet er i gang med «Reisen til Mars»

Ved Romskipet Aurora på Andøya Space Center er man godt i gang med å lage et nytt oppdrag. «Reisen til Mars» skal tilby de besøkende en helt ny ferd ut i verdensrommet, og skal befeste romskipet som et unikt og fremtidsrettet besøks- og opplevelsessenter.

  • Bidragsytere på «Reisen til Mars»
  • Konseptskisse for RIMFAX. IMAGE CREDIT: NASA/JPL-CALTECH/FFI
  • Sjefsforsker Svein-Erik Hamran ved FFI leder utviklingen av det norske instrumentet Rimfax som skal til Mars i 2020.

Det skal brukes 6 millioner kroner på å utvikle en virtuell reise til planeten Mars. Det ble nylig gjennomført en workshop over to dager med deltakere fra ulike fagmiljøer i Norge for å starte arbeidet med å utvikle det nye oppdraget.

Blant annet deltok sjefsforsker Svein-Erik Hamran fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han er ansvarlig for utviklingen en geo-radar som skal fly til Mars med NASA sin rover-ekspedisjon i 2020. I tillegg deltok representanter fra Norsk Romsenter, Senter for IKT i utdanningen og Universitetet i Oslo på denne workshopen. Også Mediafarm, som har bidratt i utviklingen av Romskipet Aurora, deltar i arbeidet med det nye oppdraget.

-Det er flere årsaker til at vi har valgt planeten Mars for det nye oppdraget, sier daglig leder i NAROM, Arne Hjalmar Hansen. Det ene er at det er nordlys på Mars. Det andre er at Norge skal til Mars med georadaren «Rimfax». – Vi er svært glad for at noen av de fremste eksperter i Norge på dette området i Norge bidrar i utviklingen, og at vi kan koble arbeidet med nytt oppdrag til det som skjer ved FFI, sier Hansen som understreker at dette skal ikke erstatte det oppdraget som allerede finnes i romskipet, men komme i tillegg.

Nordland fylkeskommune har bevilget 3,5 millioner til det nye oppdraget som skal lanseres tidlig i 2019. – Jeg er kjempeglad for denne bevilgningen, sier Arne Hjalmar Hansen.

-Romskipet Aurora har vært en stor suksess, men vi trenger stadig fornyelse for å føre suksessen videre. Bevilgningen fra Nordland fylkeskommune bidrar til at vi kan gi et enda bedre tilbud til de besøkende, sier Hansen.