Arbeidet er i gang med «Reisen til Mars»

Ved Romskipet Aurora på Andøya Space Center er man godt i gang med å lage et nytt oppdrag. «Reisen til Mars» skal tilby de besøkende en helt ny ferd ut i verdensrommet, og skal befeste romskipet som et unikt og fremtidsrettet besøks- og opplevelsessenter.

Det skal brukes 6 millioner kroner på å utvikle en virtuell reise til planeten Mars. Det ble nylig gjennomført en workshop over to dager med deltakere fra ulike fagmiljøer i Norge for å starte arbeidet med å utvikle det nye oppdraget.

Blant annet deltok sjefsforsker Svein-Erik Hamran fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han er ansvarlig for utviklingen en geo-radar som skal fly til Mars med NASA sin rover-ekspedisjon i 2020. I tillegg deltok representanter fra Norsk Romsenter, Senter for IKT i utdanningen og Universitetet i Oslo på denne workshopen. Også Mediafarm, som har bidratt i utviklingen av Romskipet Aurora, deltar i arbeidet med det nye oppdraget.

-Det er flere årsaker til at vi har valgt planeten Mars for det nye oppdraget, sier daglig leder i NAROM, Arne Hjalmar Hansen. Det ene er at det er nordlys på Mars. Det andre er at Norge skal til Mars med georadaren «Rimfax». – Vi er svært glad for at noen av de fremste eksperter i Norge på dette området i Norge bidrar i utviklingen, og at vi kan koble arbeidet med nytt oppdrag til det som skjer ved FFI, sier Hansen som understreker at dette skal ikke erstatte det oppdraget som allerede finnes i romskipet, men komme i tillegg.

Nordland fylkeskommune har bevilget 3,5 millioner til det nye oppdraget som skal lanseres tidlig i 2019. – Jeg er kjempeglad for denne bevilgningen, sier Arne Hjalmar Hansen.

-Romskipet Aurora har vært en stor suksess, men vi trenger stadig fornyelse for å føre suksessen videre. Bevilgningen fra Nordland fylkeskommune bidrar til at vi kan gi et enda bedre tilbud til de besøkende, sier Hansen.

Bidragsytere på «Reisen til Mars»

Konseptskisse for RIMFAX. IMAGE CREDIT: NASA/JPL-CALTECH/FFI

Sjefsforsker Svein-Erik Hamran ved FFI leder utviklingen av det norske instrumentet Rimfax som skal til Mars i 2020.