Åpent webinar for studenter: Andøya Space – fremtidige muligheter for studenter

Andøya Space er i gang med oppbygningen av en oppskytningsbase for bæreraketter som skal kunne plassere små satellitter i polar og solsynkron bane. Dette gir mange spennende muligheter i rombransjen i Norge.

Samtidig jobbes det med et forprosjekt ved Andøya Space, «Space Education 2.0» som blant annet ser på hvilke muligheter etableringen av en slik oppskytingsbase kan gi av fremtidige muligheter for studenter, nasjonalt og internasjonalt.

Fremtidige romfaglige utdanninger på Andøya

– Seminaret passer for alle studenter som er nysgjerrige på hvordan de kan bli en del av utviklingen som skjer på Andøya, sier Rannveig Marie Færgestad, president i Space NTNU. Vi ønsker å høre fra studenter og studentorganisasjoner fra hele landet om hva de ønsker og drømmer om av praktisk, romfaglig utdanning på Andøya, slik at vi kan bidra til utviklingen av et enda bedre tilbud i årene som kommer.

– Dette seminaret er en gylden mulighet til å lære mer om hva utbyggingen på Andøya betyr for studenter, og passer både for studenter som nettopp er blitt interessert i romteknologi, samt de som har vært aktive i romrelaterte prosjekter i flere år, fortsetter Færgestad.

– Vi gleder oss spesielt til diskusjonen med studentorganisasjonene på slutten av seminaret. De frivillige romrelaterte studentorganisasjonene er sentrale læringsmiljøer for rominteresserte studenter, og gir en helt unik praktisk erfaring ved siden av studiene. Vi gleder oss til å se hvordan partnerskapet mellom Andøya Space og studentorganisasjonene kan bli enda tettere i årene som kommer, avslutter Færgestad.

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom NAROM og Space NTNU. Påmelding er åpent for alle, frist onsdag 18. november.