Å forstå geologi ved hjelp av satellitter

24 realfagslærere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige har nettopp gjennomført en feltsamling på Andøya Space Center.

Feltsamlingen er en del av Nordic ESERO-kurset «Geologi i skolen» som vektlegger praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning. I tillegg vil deltakerne få innføring i hvordan GPS, GIS og satellittbilder kan benyttes i felt.

Tilbake til skolen

Geologi i skolen er et kurs for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m.

Litt av hensikten er at lærerne skal finne ting fra kurset som de kan ta med tilbake til skolen og klasserommet. Nordic ESERO-kursene er til for å videreutdanne og ikke minst inspirere lærere som til daglig har elever de skal engasjere og formidle realfag til. Da er det godt å hente inspirasjon ute i feltet.

— Vi prøver å tilby et kurs som gir lærere tilgang til satellittbilder gjennom feltarbeid. Vi er mange timer ute, for deretter å komme tilbake til klasserommet og se på satellittbilder. Det er helt fantastisk, forteller José Miguel González Pérez, astrofysiker/faglærer ved NAROM.

En av dagene skulle lærerne til Bleik for å samle interessante koordinater med GPS-utstyr. Deretter skulle de ved hjelp av satellittbilder anaylsere punktene. Vi ble med ut i feltet og tok en prat med noen av deltakerne:

Høres dette ut som noe for deg? Følg med på esero.no og narom.no. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt og følg Nordic ESERO på Facebook og Twitter.

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017

Geologi i skolen 2017